dit doet Lifelines

dataverzameling om onderzoek naar gezonder oud worden mogelijk te maken 

dit doet Lifelines

Gezonder oud worden

Ons doel is dat er zoveel mogelijk onderzoek gedaan wordt naar gezonder oud worden (healthy ageing). Want hoe meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt, hoe meer inzicht er verkregen kan worden in hoe we gezonder oud kunnen worden. Uw gegevens en lichaamsmaterialen zijn daarvoor enorm waardevol.

Dataverzameling voor onderzoek

De verzamelde data en materialen stellen we beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan de effecten van (mee)roken en/of overgewicht of het ontstaan van bepaalde ziekten. Ook wordt de data gebruikt voor het vroegtijdig signaleren van ziekten of risicofactoren, het bepalen van ziekten en het ontstaan of de ontwikkeling van ziektes. Wij voeren zelf geen onderzoekt uit.

Tot nu toe

In 2013 hebben we de eerste onderzoeksronde afgerond, in 2017 de tweede. Volgens planning zijn in 2017 de locaties gesloten, omdat in 2018 geen onderzoeksronde plaatsvindt. Vanuit de Bloemsingel en de Lifestore (beiden in Groningen) zetten we onze werkzaamheden voort.

Wat voor data verzamelen we?

Tijdens de eerste twee onderzoeksrondes hebben we veel gegevens kunnen verzamelen, namelijk:
- Data uit vragenlijsten over leefstijl, ziekten, stress, etc.
- Lichaamsmaterialen waaronder urine, haar en bloed.
- Metingen waaronder hartfilmpjes en bloeddruk.
Beide onderzoeksrondes zagen er verschillend uit. Daarnaast waren de onderzoeken voor volwassenen iets anders dan voor kinderen. 

Vooruit kijken

Een mogelijk derde onderzoeksronde start in 2019. U ontvangt hierover informatie zodra we meer weten over hoe deze ronde uitgevoerd wordt. Om deze ronde voor u zo goed mogelijk te laten verlopen horen we graag hoe u de vorige twee rondes heeft ervaren. Hiervoor hoort u binnenkort meer.  

Wijzigen uw gegevens?

Verhuist u of veranderen praktische gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer? Laat wijzigingen aan Lifelines weten via dit contactformulier.