De poep(luiers) van Lifelines NEXT

28-09-2017

wat ontlasting ons vertelt!

Heel wat Lifelines-deelnemers hebben het ondertussen al gedaan: het inleveren van ontlasting. Ook bij Lifelines NEXT maakt ontlasting weer een belangrijk deel uit van het verzamelde lichaamsmateriaal, zowel bij moeder als kind. Waarom zijn onderzoekers eigenlijk zo geïnteresseerd in poep? Omdat er miljarden bacteriën in zitten die meebepalen hoe gezond je eigenlijk bent en blijft!

Lifelines NEXT

Bij Lifelines NEXT verzamelen we ontlasting omdat we inzicht willen krijgen in de samenstelling van de darmflora: de bacteriën in onze darmen. We weten steeds meer over het verband tussen een gezonde darmflora en gezonder oud worden, maar nog lang niet genoeg. Onderzoek heeft bijvoorbeeld al aangetoond dat mensen met en zonder darmklachten een verschillende darmflora hebben. Ook zijn er verbanden gevonden tussen de darmflora en overgewicht en darmflora en hart- en vaatziekten. Maar, over wat precies een gunstige darmflora is en hoe omgevingsfactoren deze beïnvloeden, is nog veel onbekend. Vandaar dat ontlasting bij Lifelines NEXT extra veel aandacht krijgt. Ook de invloed van buitenaf op de darmflora wordt hierin meegenomen. We vragen de moeder regelmatig om een vragenlijst in te vullen over haar omgeving en die van haar kind.

de buik van mama

De opbouw van de darmflora begint al in de buik van de moeder. Baby’s drinken dan van het vruchtwater en via dit vruchtwater komen de eerste bacteriën bij de baby in de darmen terecht. Daarom wordt bij Lifelines NEXT niet alleen de ontlasting van het kind, maar ook die van de moeder onder de loep genomen. Ook worden er via vragenlijsten gegevens verzameld over bijvoorbeeld het verloop van de zwangerschap, eetgewoontes en woonomstandigheden.

eten en de zandbak

Bij de geboorte komt de baby voor het eerst in aanraking met een grote hoeveelheid bacteriën uit de omgeving. Voeding is daarbij van invloed. Zo trekken borstvoeding en flesvoeding bijvoorbeeld verschillende bacteriën aan. Ook wat een kind eenmaal eet als het vast voedsel gaat eten is van belang voor de darmflora. Daarnaast onderzoeken baby’s en jonge kinderen van alles met hun mond en handen en komen daarbij in aanraking met allerlei bacteriën die bijvoorbeeld afkomstig zijn van huisdieren, oudere broers en zussen of uit de zandbak.

ontwikkeling en darmflora

Een deel van de bacteriën die een kind binnenkrijgt, krijgt een vaste woonplaats in de darmen. Rond de leeftijd van drie jaar bereikt de darmflora van een kind een stabiele samenstelling die lijkt op de darmflora van een volwassene. Hoe die samenstelling zich ontwikkelt is verschrikkelijk interessant voor wetenschappers. Zodra de samenhang tussen gezondheid en de ontwikkeling van darmflora goed in kaart gebracht is kan namelijk een belangrijke volgende stap gezet worden: onderzoekers kunnen gaan verkennen hoe deze ontwikkeling bijgestuurd kan worden. Zo is het in de toekomst misschien mogelijk om ervoor te zorgen dat een kind minder vaak ziek wordt door zijn darmflora aan te passen. Het onderzoek van Lifelines NEXT draagt dus niet alleen bij aan het gezonder oud worden, maar ook aan het gezonder jong zijn!

meedoen?

Meedoen aan Lifelines NEXT kan nog steeds! Bent u Lifelines deelnemer en maximaal 26 weken zwanger? Neem dan contact op met ons of met uw verloskundige.

Meer informatie: www.lifelines.nl/NEXT. Like ons op https://www.facebook.com/lifelinesnext/