Financiering Lifelines

23-10-2017

U heeft het vast gelezen of gehoord: het ministerie van VWS heeft een financiële toezegging gedaan voor het mogelijk maken van een derde onderzoeksronde. We zijn natuurlijk hartstikke blij met dit nieuws, maar we zijn ook nog wel wat voorzichtig: de vlag kan wat ons betreft nog niet helemaal uit. Graag leggen we uit wat dit nieuws voor ons - als Lifelines - betekent.

wat is er gebeurd?

Zeer recent heeft Jos Aartsen, voorzitter RvB van het UMCG, een persoonlijke toezegging gekregen van het ministerie van VWS voor een financiële bijdrage voor het mogelijk maken van een derde onderzoeksronde voor Lifelines. Dit komt mede voort uit het feit dat er in het regeerakkoord vermeld staat dat er geld komt voor preventieve zorg en dat biobanken daarin een belangrijke rol spelen.

wat betekent dit?

Er komt geld om de derde onderzoeksronde mogelijk te maken. Hoeveel geld er komt, is echter nog niet bekend. Daarom kunnen we ook nog niet zeggen wat dit concreet betekent en hoe een derde onderzoeksronde er uit komt te zien. Niet alleen is dat afhankelijk van de financiële bijdrage, maar in de afgelopen tien jaar dat Lifelines nu bestaat, is er natuurlijk veel veranderd. De wereld ziet er nu anders uit en er zijn andere mogelijkheden, zoals technologische ontwikkelingen. Ook moet bekeken worden wat deze ontwikkelingen (kunnen) betekenen voor een derde onderzoeksronde.

locaties

Zoals gepland ronden we dit jaar de tweede onderzoeksronde af en daarmee sluiten ook de laatste vier locaties. Het is niet duidelijk of er bij een nieuwe onderzoeksronde locaties open gaan, of dat dat op een andere manier vorm krijgt. Een derde onderzoeksronde start sowieso niet voor 2019 en in het tussenliggende jaar moet duidelijk worden hoe die derde onderzoeksronde eruit komt te zien. Daarover kunnen we nu dus nog geen duidelijkheid geven.

derde partijen en provincies

Bovendien kan het, afhankelijk van de hoogte van de financiële bijdrage, ook betekenen dat er meerdere partijen nodig zijn om de financiering voor de derde onderzoeksronde rond te krijgen. Waaronder de provincies en de RUG. Het is ook aan hen om aan te geven wat ze kunnen bijdragen en in welke vorm. Het zou mooi zijn als we daarover in 2018 zekerheid hebben, zodat we in 2019 kunnen starten met de derde onderzoeksronde.

positief gestemd

Hoewel de vlag misschien nog niet uit kan, is het wel een positieve beweging, die mede voortkomt uit het feit dat er in het regeerakkoord vermeld staat dat er geld komt voor preventieve zorg en dat biobanken daarin een belangrijke rol spelen.