Hartstichting doet onderzoek met Lifelines data

17-03-2016

- door Fenna Oosterkamp

De Hartstichting heeft, in samenwerking met het UMC Utrecht,  een onderzoeksaanvraag bij Lifelines ingediend. Zij willen in het onderzoek data van Lifelines gebruiken om te laten zien welke clusters en combinaties van hart- en vaatziekten met andere niet hart- en vaatziekten voorkomen. Hart- en vaatzieken komen vaak samen voor met andere ziekten. Tijdens de behandeling van de ziekten wordt deze combinatie nog niet standaard meegenomen.

De cijfers zijn belangrijk, omdat behandelplannen voor hart- en vaatziekten nu nog veelal niet zijn afgestemd op andere ziekten. De cijfers die de Hartstichting met dit onderzoek berekent, zouden het startpunt kunnen zijn voor het creëren van nieuwe behandelstrategieën voor clusters van ziekten, in combinatie met hart- en vaatziekten.