Lifelines partner van ‘Alles is gezondheid’

29-02-2016

- door Fenna Oosterkamp

In het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort heeft Lifelines zich in februari 2016 officieel aangesloten als partner van ‘Alles is gezondheid’. ‘Alles is gezondheid’ is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

In de wereld van gezondheid en zorg is een nieuw concept van gezondheid gelanceerd. Hierin staat niet meer het fysieke en psychische welbevinden centraal, maar wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat namelijk om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

Klik hier voor de officiële pledge van Lifelines. Met een pledge verbinden organisaties zich aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid...en beloven zij gerichte en concrete
activiteiten te ondernemen.

Meer informatie over ‘Alles is gezondheid’ op de website.