Vrouwenzaken

21-09-2017

vragenlijsten over “vrouwenzaken”

Niet alle vrouwen praten er even gemakkelijk over: onderwerpen als menstruatie, anticonceptie en zwangerschap. Toch zijn deze onderwerpen van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek. Deze “vrouwenzaken” kunnen namelijk van invloed zijn op de gezondheid van vrouwen op latere leeftijd. In samenwerking met het UMCG en het VUMC starten wij  dit najaar het aanvullende onderzoek “gezondheid van vrouwen”.

risico’s voorkomen

Afdelingen van twee universitaire ziekenhuizen, het UMCG in Groningen en het VUmc in Amsterdam, hebben de handen ineen geslagen om met behulp van de Lifelines-deelnemers onderzoek te doen naar het effect van de “vrouwenzaken” op de gezondheid op latere leeftijd. Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft al uitgewezen dat aandoeningen als diabetes en hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap een verhoogd risico op gezondheidsproblemen na de zwangerschap met zich meebrengen. “Gezondheid van vrouwen” is opgezet om meer van dit soort inzichten te verkrijgen. Hopelijk kunnen daarmee in de toekomst bepaalde aandoeningen voorkomen worden.

uitnodiging voor deelname

22.000 vrouwelijke Lifelines-deelnemers tussen de 18 en 45 jaar ontvangen tussen half september en eind november een uitnodiging in hun mail-box om mee te doen aan dit aanvullend onderzoek naar de gezondheid van vrouwen. Het onderzoek bestaat uit één of meerdere vragenlijsten over de menstruele cyclus, het gebruik van anticonceptie en het verloop van zwangerschappen en bevallingen. Vrouwen die nog nooit zwanger zijn geweest vullen alleen een algemene vragenlijst in. Vrouwen die wel zwanger zijn geweest beantwoorden daarnaast per zwangerschap nog een aantal vervolgvragen.

hartelijk dank!

We willen alle Lifelines-deelnemers die mee gaan werken aan dit onderzoek alvast hartelijk bedanken. Deelnemers die vragen hebben kunnen contact met ons opnemen via het contactformulier. Meer informatie is te vinden op de pagina van het onderzoek.