Start derde onderzoeksronde van Lifelines in Groningen

02-10-2019

- door Marjolein

Vandaag worden voor de derde keer sinds de start in 2006, weer deelnemers ontvangen voor het grootschalige Lifelines-onderzoek. Deze derde onderzoeksronde wordt georganiseerd in samenwerking met Certe, een organisatie voor medische diagnostiek. De eerste bezoeken zijn dan ook gepland bij de locatie van Certe aan het Damsterdiep in Groningen. 
 

Wachtkamer locatie Damsterdiep Groningen
Wachtkamer locatie Damsterdiep Groningen

Na een periode van financiële onzekerheid voor Lifelines, werd in 2018 het goede nieuws bekend dat de derde onderzoeksronde door kon gaan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het UCMG, de Rijksuniversiteit Groningen en de drie Noordelijke provincies stellen gezamenlijk de benodigde middelen beschikbaar. Tijdens deze onderzoeksronde worden 155.000 deelnemers verspreid over vijf jaar uitgenodigd. Na Groningen opent later dit jaar een locatie in Heerenveen, de komende jaren volgen er meer onderzoekslocaties in Groningen, Drenthe en Friesland. Naar verwachting wordt de onderzoeksronde in 2023 afgerond.
 

Bijzonder aan Lifelines is dat er sprake is van een grote onderzoeksgroep en deelnemers gedurende een lange periode gevolgd worden. Juist daarom is het van onschatbare waarde dat ook deze keer zoveel mogelijk deelnemers  meedoen. De bijdrage van Lifelines-deelnemers heeft al ruim 300 wetenschappelijke publicaties mogelijk gemaakt, die inzicht geven in hoe we gezonder oud kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is onderzoek van het UMCG waarbij informatie uit vragenlijsten over leefstijl gecombineerd is met data uit metingen, zoals gewicht, lengte en buikomtrek. Daaruit bleek dat het eetgedrag van mensen afhankelijk is van de regio waarin iemand zich bevindt en dat regionaal preventiebeleid dus van belang kan zijn.

Over Lifelines

In 2006 is Lifelines gestart met een groep van 167.000 deelnemers wonend in de drie Noordelijke provincies (10% van de Noordelijke bevolking) die elke vijf jaar, gedurende 30 jaar, onderzocht wordt. In de loop van de jaren zijn enkele deelnemers gestopt, verhuisd of overleden. Voor deze onderzoeksronde worden daarom 155.000 deelnemers uitgenodigd. Deelnemers staan tijdens elke onderzoeksronde bloed en urine af, vullen vragenlijsten in over hun leefstijl en ondergaan allerlei metingen, zoals lengte, gewicht, bloeddruk. Ook wordt een hartfilmpje gemaakt. Door de grote hoeveelheid en diversiteit aan verzamelde gegevens kan er veel onderzoek gedaan worden naar hoe we gezonder oud kunnen worden.

Pers?

Als persbureau kunt u uw vragen stellen aan Marjolein Munniksma, communicatieadviseur Lifelines via 050-3615892.