Lifelines NEXT

Lifelines NEXT

Onder de naam Lifelines NEXT wordt vanaf oktober 2016 een groot onderzoek gedaan naar het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind. Naar schatting 1.500 zwangere Lifelines-deelneemsters worden vanaf de derde maand van de zwangerschap gevolgd. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de gezondheid van de baby in het eerste levensjaar. Enkele vragen die de onderzoekers willen beantwoorden zijn: Hoe verloopt de gezondheid voor moeder en kind gedurende de zwangerschap en het jaar daarna? Speelt de omgeving, leefstijl of juist erfelijke aanleg hierbij een rol?

Het volgen van moeder en kind wordt gedaan door het verzamelen van biomateriaal (o.a. bloed, ontlasting en moedermelk) en het invullen van vragenlijsten over o.a. de leefsituatie, gezondheid, leefstijl, voeding en relatie moeder - kind.

Het onderzoek is een samenwerking van de afdelingen Verloskunde, Kindergeneeskunde en Genetica van het UMCG en Lifelines.

Deelname NEXT

Lifelines deelneemsters die tot en met de zesentwintigste week zwanger zijn, kunnen meedoen en starten met de Lifelines NEXT-studie. Aanmelding gaat via het servicebureau van Lifelines of via de verloskundige, gynaecoloog of huisarts. Vervolgens is er contact met Lifelines over het vervolg. Vanwege de inhoud en planning van het onderzoek is deelname aan Lifelines NEXT bij voorkeur voor vrouwen die maximaal twaalf weken zwanger zijn.

meer informatie NEXT

Hebt u  vragen over Lifelines NEXT? Dan kunt u contact opnemen met het Servicebureau van Lifelines. Download hier de informatiefolder en de bijlage