ADHD

status: onderzoek gesloten

ADHD

In het voorjaar van 2017 is Lifelines een onderzoek naar ADHD gestart. Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het UMCG willen met het onderzoek ADHD beter in kaart brengen en inzicht krijgen in de problemen die de stoornis met zich meebrengt.

Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die het heeft: Aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit (ADHD). De schatting is dat 5-7% van alle Nederlanders last heeft van bepaalde aspecten van ADHD. Voor een stoornis die zoveel voorkomt is er echter weinig bekend over het effect ervan in iemands volwassen leven. Het meeste onderzoek wordt namelijk gedaan bij kinderen tot 12 jaar. Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het UMCG willen daarom graag de stoornis over de gehele levensloop beter in kaart brengen.

Ontwikkeling van ADHD

ADHD gaat vaak gepaard met problemen zoals angst of moeilijkheden met slapen. Deze complicaties ontwikkelen zich dikwijls pas op latere leeftijd. De onderzoekers zijn daarom vooral geïnteresseerd in hoe de stoornis en problemen zich ontwikkelen over de levensloop van een persoon. Ook zal onderzocht worden of de problemen bijvoorbeeld anders zijn bij kinderen dan bij volwassenen. De Lifelines deelnemers zijn als dwarsdoorsnede van Nederland bij uitstek geschikt om hier meer over te weten te komen.

Het onderzoek – eenmalig invullen digitale vragenlijst

Ongeveer 73.000 Lifelines deelnemers krijgen een uitnodiging om mee te doen aan deze aanvullende studie. We vragen of de deelnemers eenmalig een digitale vragenlijst willen invullen.  De computer bepaalt wie een vragenlijst krijgt. Voor het onderzoek benaderen we volwassen deelnemers, jongeren en ouders (om vragen over hun kind te beantwoorden). Lifelines deelnemers waarvan hun kinderen ook meedoen aan Lifelines, kunnen dus meerdere e-mails ontvangen. Daarnaast worden volwassen deelnemers ook gevraagd om een bekende een vragenlijst over hen te laten invullen. Dit moet dan iemand zijn die de deelnemer goed kent, zoals een partner, ouder, vriend(in) of buurman/vrouw.  Uiteraard bepaalt de deelnemer zelf wie dit is.

Om te kunnen bepalen of specifieke problemen ontstaan door ADHD of dat ze net zo veel bij mensen zonder ADHD voorkomen, vragen we zowel mensen met als zonder ADHD om mee te doen. En omdat de onderzoekers over alle leeftijdsgroepen iets willen weten geldt: hoe meer mensen deel willen nemen aan de studie, hoe beter.

Resultaten

De ingevulde vragenlijsten leveren veel informatie op voor de onderzoekers. De gegevens worden anoniem opgeslagen, en dit heeft tot gevolg dat we persoonlijke resultaten niet kunnen terugkoppelen. Wel zullen de onderzoekers na afloop van het onderzoek de wetenschappelijke resultaten delen via de Lifelines nieuwsbrief en Lifelines website.