vrouwenzaken

status: onderzoek gesloten

vrouwenzaken

wat is "gezondheid van vrouwen"?

In de aanvullende studie “gezondheid van de vrouwen” wordt onderzocht wat de effecten zijn van de menstruele cyclus, het gebruik van anticonceptie, een mogelijke zwangerschap en het verloop hiervan op de latere gezondheid van vrouw en kind. De studie is een initiatief van onderzoekers van het UMCG  in Groningen (afdeling Obstetrie en Gynaecologie, Epidemiologie en Huisartsgeneeskunde) en het VUmc in Amsterdam(afdeling Verloskunde en onderzoekinstituut EMGO).

deelname

Van  september tot november 2017 worden ongeveer 22.000 vrouwelijke deelnemers tussen de 18 en 45 jaar uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. De uitnodiging wordt via de mail verstuurd. Alleen wanneer u een uitnodiging ontvangt kunt u aan het onderzoek deelnemen.

vragenlijsten

Wanneer u genodigd bent om deel te nemen aan het onderzoek, vragen we u een algemene vragenlijst in te vullen. Wanneer uw wel eens zwanger bent geweest, vragen we u per zwangerschap een vervolgvragenlijst in te vullen. Hoewel we begrijpen dat het soms lastig is om over zwangerschappen te praten die geëindigd zijn met een miskraam, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of een afgebroken zwangerschap, willen we ook graag in die situatie vragen om een vervolgvragenlijst in te vullen. Deze informatie is voor dit onderzoek van belang.

resultaten

In “Gezondheid van vrouwen” worden alleen vragenlijsten uitgestuurd. Er worden geen aanvullende lichaamsmaterialen verzameld of metingen gedaan.

Van dit onderzoek ontvangt u geen individuele terugkoppeling. Wetenschappelijke resultaten die uit de verzamelde informatie voortkomen worden door de onderzoekers in vakbladen gepubliceerd. Daarnaast zullen wij resultaten ook bekend maken via lifelines.nl en social media. Het onderzoek zal op termijn meer inzicht geven wat de effecten zijn  van de menstruele cyclus, het gebruik van anticonceptie, een mogelijke zwangerschap en het verloop hiervan op de latere gezondheid van vrouw en kind.