Motoriek bij kinderen

status: onderzoek afgerond

Motoriek

Onderzoek naar motoriek bij kinderen

In mei 2017 is er een nieuw aanvullend onderzoek gestart naar de motorische ontwikkeling bij kinderen. Onderzoekers van de afdeling kindergeneeskunde en kinderrevalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) (Beatrixoord) willen een beter beeld krijgen van kinderen die een zogeheten Developmental Coordination Disorder (DCD) ontwikkelen. DCD is verstoort de ontwikkeling van de motoriek. Ongeveer 5% tot 6% van de schoolgaande kinderen heeft last van DCD.

Goede vragenlijsten nodig

Voor dit onderzoek  vullen ouders vragenlijsten in over de motoriek van hun kind. Het gaat hierbij om motorische vaardigheden voor alledaagse activiteiten zoals aan- en uitkleden, veters strikken, spelen en schrijven. Kinderen met DCD zijn vaak onhandig en traag in het uitvoeren van dergelijke dagelijkse activiteiten, zonder dat er een duidelijke lichamelijke oorzaak is. Voor het opsporen van DCD is nog geen goede vragenlijst. Daarom willen de onderzoekers een beter beeld krijgen van de kinderen die DCD ontwikkelen om zo de vragenlijsten voor het opsporen van DCD te verbeteren.

Goede vragenlijsten nodig

Eenmalig digitale vragenlijst invullen

Ongeveer 5700 ouders die Lifelines deelnemers zijn en wiens  kind tot 13 jaar ook deelnemer is,  krijgen een uitnodiging om mee te doen aan dit aanvullend onderzoek.  De selectie hiervoor is willekeurig en  is dus niet gebaseerd op eerder ingevulde vragenlijsten. Heeft u deze vragenlijst ontvangen, wilt u deze dan zo goed mogelijk invullen? Ook als sommige onderdelen niet van toepassing zijn op uw kind?

Twee onderzoeksaanvragen

De vragenlijst voor dit aanvullend onderzoek, gaat samen met de vragenlijst naar welzijn en gedrag (ADHD) met de vraag om  beide vragenlijsten over het kind in te vullen. Het gaat echter wel om twee verschillende onderzoeksaanvragen van verschillende onderzoekers. Beide onderzoeken staan dus los van elkaar.  We stellen het erg op prijs als u voor beide onderzoeken de vragenlijsten wilt invullen.

Resultaten

De ingevulde vragenlijsten leveren veel informatie op voor de onderzoekers. De gegevens worden anoniem opgeslagen, wat betekent dat er geen persoonlijke resultaten teruggekoppeld worden. Wel zullen de onderzoekers na afloop van het onderzoek de wetenschappelijke resultaten delen via de nieuwsbrief  en een nieuwsbericht op deze website.