Newborn

status: loopt

Een omgeving waar jonge gezinnen gezondheidsproducten bij hun thuis testen.

Newborn

Wat houdt Living Lab Newborn in?

Bij dit aanvullende onderzoek worden Lifelines-NEXT deelnemers gevraagd apparaten bij zichzelf of in hun leefomgeving te testen. Het gaat om apparaten die inzicht kunnen geven in de gezondheid of kunnen bijdragen aan betere gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan slimme tandenborstels, weegschalen en health watches, babymonitoren, sensoren in plasluiers om zere billen te voorkomen of fijnstofmeters waarmee de gezondheid van de leefomgeving kan worden bepaald.

Lees ook het artikel van over LivingLab Newborn op de site van SNN (doorscrollen naar beneden).

Samenwerking

Newborn is een samenwerking van Lifelines, UMCG, Philips en de coöperatie van MKB Life Science en Medtech bedrijven in het Noorden die zich verenigd hebben in de Life Cooperative. Dit onderzoek is bedoeld voor Lifelines NEXT deelnemers. Newborn wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Voor een betere gezondheid

Naast informatie die in wetenschappelijk onderzoek gebruikt kan worden, informatie over de apparaten zelf en hoe deze verbeterd kunnen worden, levert deze zogenaamde proeftuin de mogelijkheid om hiermee toepassingen te ontwikkelingen  voor verbetering van de gezondheid.

Belang van Newborn

Newborn geeft deelnemers inzicht in hun eigen gezondheid, hun kind(eren) en hun directe leefomgeving. Zo geeft een sensor in luiers bijvoorbeeld aan wanneer een luier verschoond zou moeten worden, waarmee rode billetjes voorkomen worden. Een tandenborstel kan bijvoorbeeld inzicht geven in poetsgedrag en andere informatie over mondgezondheid geven. Daarnaast kunnen wetenschappers met deze data nog beter onderzoek doen naar de gezondheid van moeder en kind(eren) en de factoren die dit bepalen. Dergelijke resultaten kunnen van groot belang zijn voor het vóórkomen van ziektes. Ook kunnen de apparaten op basis van dit onderzoek worden verbeterd, zodat de gegevens die eruit voortkomen nog betrouwbaarder en bruikbaarder zijn. Dit draagt uiteindelijk ook bij aan een betere gezondheid. Bovendien leveren de mogelijkheden van dit project een bijdrage aan meer werkgelegenheid in het Noorden.

Voor Next-deelnemers

Living Lab Newborn is alleen beschikbaar voor Lifelines-Next deelnemers die zelf bepalen of ze hieraan willen deelnemen. Zij geven hiervoor apart toestemming.

Privacy gewaarborgd

Newborn bevat een beveiligde ICT-infrastructuur voor de uitwisseling van data die de privacy en anonimiteit garandeert. Data voor de betrokken bedrijven zijn dus nooit te herleiden naar deelnemers.

Newborn wordt mede gefinancierd door: