Lifelines NEXT verloskunde

Lifelines NEXT verloskunde

wat is LifeLines NEXT?

Lifelines NEXT is een uniek cohort van baby’s van Lifelines deelnemers, die samen met hun moeder intensief gevolgd worden. Lifelines NEXT maakt onderzoek mogelijk naar de effecten van uiteenlopende factoren – zoals bevallingsfactoren, voeding, darmflora en  sociale omgeving - op de ontwikkeling van baby’s, waarbij gekeken wordt naar het ontstaan van chronische aandoeningen. Met Lifelines NEXT komt er kennis beschikbaar over welke factoren tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren invloed hebben op de toekomstige gezondheid. Met deze kennis kunnen preventiemaatregelen worden ontwikkeld, waarmee het risico op dergelijke gezondheidsrisico’s in de toekomst kunnen worden verkleind. Wereldwijd is er geen vergelijkbaar cohort dat zoveel biomaterialen en informatie over een langere tijd verzamelt. Een cohort waar heel Nederland trots op kan zijn!

deelname

Deelname van uw cliënte aan het onderzoek start tussen 8 en 26 weken zwangerschap. Geïnteresseerden krijgen informatie over het onderzoek toegestuurd en een toestemmingsformulier voor deelname. Bij 12 weken zwangerschap komt de Lifelines NEXT doktersassistent op huisbezoek om aanvullende uitleg over het onderzoek te geven en de eerste materialen te verzamelen. Deelname betekent voor uw cliënte vooral dat we vragen om onder andere bloed, ontlasting en moedermelk af te staan. Deelname aan Lifelines NEXT is vrijwillig, er mogen onderdelen overgeslagen worden. Ook van de baby nemen we wat materialen af. Daarnaast bestaat het onderzoek uit het invullen van diverse vragenlijsten die bijvoorbeeld gaan over leefsituatie, gezondheid, leefstijl, voeding en de relatie tussen ouders en kind. 

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u uw cliënte doorverwijzen naar het servicebureau 050-3611113 of onderzoek@lifelines.nl.

hoe kunt u als verloskundige bijdragen? 

Voor het succes van Lifelines NEXT zijn wij afhankelijk van uw bijdrage. Heel concreet omvat deze bijdrage 3 acties. Ten eerste, wij vragen alertheid bij aanmelding van een nieuwe cliënte. Neemt u in de (digitale) intake een vraag op over Lifelines deelname? Als een cliënte Lifelines-deelnemer is en interesse heeft in deelname aan Lifelines NEXT, dan wordt u vriendelijk verzocht dit door te geven aan het servicebureau 050-3611113 of onderzoek@lifelines.nl. Uw cliënte kan zichzelf ook aanmelden. Ten tweede doen wij bij de bevalling opnieuw een beroep op u in verband met het verzamelen van de biomaterialen. De door u verzamelde biomaterialen worden door een Lifelines NEXT medewerker opgehaald. Denkt u er aan om deze medewerker tijdig op te roepen? Tenslotte vragen we u na de bevalling bij uw laatste bezoek aan uw cliënte een extra kopie van de zwangerschapskaart en het bevallingsverslag mee te nemen en bij haar achter te laten. Zij zal deze vervolgens aan een onderzoeker van Lifelines NEXT geven.

 

biomaterialen verzamelen bij de bevalling

Van het unieke moment van de bevalling, vragen we u om aan de hand van een uitgebreide handleiding biomaterialen te verzamelen. Dit betreft: navelstrengbloed, bloed van de moeder, een afstrijkje van de vagina, placenta biopten, foto placenta, meconium en ontlasting van de moeder (zie ook instructiefilm). Elk verzameld monster lichaamsmateriaal is waardevol voor het onderzoek. Rond week 30 van uw cliëntes zwangerschap, neemt Lifelines contact met u op om na te gaan of de gevraagde handelingen voor het verzamelen van de biomaterialen duidelijk zijn. Indien gewenst kan er ook een Lifelines NEXT medewerker bij u in de praktijk langskomen om uitleg te geven over de verzameling van biomaterialen tijdens de bevalling.

Instructievideo Lifelines NEXT - Verzamelen van Bevallingsamples

Instructievideo Lifelines NEXT - Verzamelen van Bevallingsamples