Sels oan it Roer

status: afgerond

Wat is het effect van onze uitslagenbrieven? Een onderzoek naar het gedrag van deelnemers naar aanleiding van de uitslagenbrieven die ze van ons ontvangen. 

 

Sels oan it roer

Gezonder oud worden, hoe doen we dat? Wat doet een deelnemer die na een bezoek aan Lifelines hoort dat zijn of haar bloeddruk te hoog is en dat nog niet wist? Met andere woorden: wat doen deelnemers met de onderzoeksresultaten die ze terugkrijgen van Lifelines? Hier zijn we erg benieuwd naar. Daarom starten we binnenkort samen met De Friesland Zorgverzekeraar (De Friesland) een nieuw onderzoek. Ons gezamenlijke doel is een betere gezondheid. Hieronder leest u meer over dit onderzoek.

 

Deelname

Voor dit onderzoek selecteren we willekeurig deelnemers die in Friesland wonen. In september 2018 ontvangen zij een digitale vragenlijst. Alleen deelnemers die de vragenlijst hebben gekregen, kunnen meedoen aan dit onderzoek. Deelnemers kunnen zich dus niet zelf aanmelden. We stellen het ontzettend op prijs als de deelnemers die een vragenlijst krijgen, deze ook daadwerkelijk invullen. Alleen op deze manier krijgen we een beeld van het effect van de uitslagenbrieven.

Wat verwachten we van deelnemers?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en de vragen gaan met name over: Vinden deelnemers de uitslagenbrief duidelijk? Hebben deelnemers naar aanleiding van de uitslagenbrief informatie opgezocht, of wellicht de huisarts gebeld? Hebben deelnemers op basis van de uitslagen hun leefstijl aangepast? Zo ja, hoe? Ook willen we graag weten of deelnemers nog andere informatie willen ontvangen als het gaat om uitslagenbrieven. Misschien willen deelnemers meer resultaten terugkrijgen of juist advies, bijvoorbeeld over hun leefstijl.

Samenwerking met De Friesland

Wij willen graag een bijdrage leveren aan de gezondheid. Dat geldt ook voor De  Friesland. Zij wil dat de inwoners van Friesland zo lang mogelijk gezond blijven. Wij vragen ons af wat deelnemers doen met de resultaten die wij teruggeven en De Friesland vraagt zich af hoe het terugkoppelen van resultaten een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de gezondheid. Dat was voor ons de belangrijkste aanleiding om deze samenwerking te starten. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door het Innovatiefonds van De Friesland. Door de informatie die uit dit onderzoek beschikbaar komt, kan Lifelines de uitslagenbrief voor de 3e onderzoeksronde verder gaan aanpassen.

Privacy

Net als alle andere onderzoeken, is ook bij dit onderzoek de privacy voor deelnemers gewaarborgd en houden wij ons aan de wet- en regelgeving hierover. Lifelines voert het onderzoek uit en verwerkt en analyseert de data uit de vragenlijsten. Een rapport met alleen algemene gegevens wordt beschikbaar gesteld aan De Friesland. We willen nadrukkelijk aangeven dat persoonlijke gegevens niet te herleiden zijn tot individuele personen en onder geen enkel beding worden gedeeld met De Friesland.