Welzijn en gedrag

status: onderzoek loopt

Welzijn en gedrag

In 2017 is een onderzoek gestart naar gedrag en welzijn. De antwoorden uit de vragenlijst geven meer inzicht in welke psychische en lichamelijke problemen vaak tegelijkertijd voorkomen, en in de oorzaken van ziek zijn. Begin 2019 worden opnieuw deelnemers uitgenodigd. U kunt zich niet individueel aanmelden, er wordt een willekeurige selectie gemaakt. 

Wat houdt het onderzoek in?

Ongeveer 7% van de Nederlanders ervaart welzijnsproblemen of heeft te maken met gedragsproblemen zoals moeite om de aandacht vast te houden, hyperactiviteit of impulsiviteit (ADHD). Dergelijke problemen komen vaak voor in combinatie met andere mentale problemen, zoals slaapproblemen, last van stemmingswisselingen of angstaanvallen. Onderzoekers denken dat deze extra mentale problemen verschillend zijn voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarom willen ze met dit onderzoek een beter beeld krijgen wat de invloed van deze extra problemen is op het geluk en gedrag van mensen. Hiermee willen ze de gezondheid/gezondheidszorg verbeteren. 
 

Onderzoeker Catharina Hartman vertelt

“Van mensen die veel pech hebben met hun lichamelijke of psychische gezondheid zegt men wel dat zij ‘voor het ongeluk geboren’ zijn. Dit onderzoek gaat hierover”, vertelt onderzoeker Catharina Hartman van het UMCG. “We willen beter snappen waarom sommige mensen vaak getroffen worden door meerdere problemen, zoals gezondheidsproblemen of psychische problemen, terwijl anderen vrijwel geen problemen hebben. Als we dit beter weten kan veel leed voorkomen worden. We hebben nog meer deelnemers nodig, mannen en vrouwen van alle leeftijden, om betrouwbare resultaten uit het onderzoek te halen. Daarmee kunnen we de meer zeldzame ziekten in kaart brengen en ook de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen jongeren en ouderen onderzoeken. We hopen dat u de vragenlijst voor dit doel wilt invullen.”

Vragenlijst voor u en een goede bekende

Ongeveer 73.000 Lifelines deelnemers krijgen een uitnodiging om mee te doen aan deze aanvullende studie. We vragen of de deelnemers eenmalig een digitale vragenlijst willen invullen.  De computer bepaalt wie een vragenlijst krijgt. Voor het onderzoek benaderen we volwassen deelnemers, jongeren en ouders (om vragen over hun kind te beantwoorden). Lifelines deelnemers waarvan hun kinderen ook meedoen aan Lifelines, kunnen dus meerdere e-mails ontvangen.

U vult niet alleen zelf de vragenlijst in, maar we vragen ook om iemand anders de vragenlijst te laten invullen. Dat gebeurt door iemand die u goed kent en u bepaalt zelf wie dat is. Dit gebeurt uiteraard anoniem; u kunt elkaars antwoorden niet zien. Dit doen we omdat de kwaliteit van het onderzoek omhoog gaat als zowel u, als een andere persoon over u, de vragenlijst invult. Het is bekend dat bijvoorbeeld bij vragen over concentratie mensen zichzelf vaak een hogere score geven dan als we dat aan een goede bekende vragen. Twee weten meer dan één; daarom worden bij wetenschappelijk onderzoeken vaak meerdere bronnen gebruikt.

Resultaten

De ingevulde vragenlijsten leveren veel informatie op voor de onderzoekers. De gegevens worden anoniem opgeslagen, en dit heeft tot gevolg dat we persoonlijke resultaten niet kunnen terugkoppelen. Wel zullen de onderzoekers na afloop van het onderzoek de wetenschappelijke resultaten delen via de Lifelines nieuwsbrief en Lifelines website.