locaties

Een keer in de vijf jaar worden de deelnemers uitgenodigd voor een bezoek aan Lifelines. U brengt dan een bezoek aan een van onze locaties. Er zijn altijd meerdere locaties geopend in Noord-Nederland. 

locaties

locaties Lifelines

Lifelines probeert zo dicht mogelijk bij u als deelnemer te zijn. Gemiddeld zijn daarom zes locaties, verspreid over de drie noordelijke provincies, geopend. De locatie kan tijdelijk sluiten, tussen de onderzoeksrondes in. In uw uitnodiging staat waar u wordt verwacht. U kunt hierin uw voorkeur-locatie aangeven. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld het tweede bezoek op een andere locatie af te leggen dan het eerste bezoek.