missie

De biobank van Lifelines is populair bij onderzoekers, omdat het een combinatie van unieke eigenschappen bezit.

missie

missie Lifelines: onderzoekers stimuleren

De missie van Lifelines luidt: ‘Maximaliseren van het gebruik van via Lifelines beschikbare relevante data en samples voor beleid en onderzoek op het terrein van gezonder oud worden.’ Dit komt erop neer dat Lifelines niet alleen de gegevens en lichaamsmaterialen verzamelt, maar zich ook inspant dat er zoveel mogelijk relevant onderzoek mee verricht wordt.

lifelines is uniek

De biobank van Lifelines is populair bij onderzoekers, omdat het een combinatie van unieke eigenschappen bezit:

  • een grote populatie (ruim 167.000 deelnemers)
  • heel veel verzamelde informatie
  • zeer diverse informatie
  • een lange volgtijd van dertig jaar
  • de mogelijkheid voor onderzoekers om aanvullende vragen te stellen
  • het is een dwarsdoorsnede (gezond en ziek, alle leeftijden)
  • het zijn drie generaties

Lifelines is krap tien jaar onderweg met het verzamelen van gegevens en lichaamsmaterialen. Dit willen we nog 20 jaar blijven doen. De inhoud van de biobank wordt daardoor steeds interessanter voor onderzoekers. Lifelines speelt zo een belangrijke rol in de wetenschap over gezonder oud worden (healthy ageing).