Stagelopen bij team Communicatie

Stagelopen bij team Communicatie

Wij zijn het team Communicatie

Het team communicatie bestaat uit twee adviseurs en we hebben altijd plek voor een enthousiaste stagiaire of afstudeerder. Binnen de communicatie staan twee doelgroepen centraal:

 • Deelnemers, met als doel: deelnemers behouden en zoveel mogelijk participatie tijdens de onderzoekrondes.
 • Onderzoekers, met als doel: de verzamelde data en lichaamsmaterialen zo veel mogelijk te laten gebruiken voor onderzoek naar gezonder oud worden.

Daarnaast houdt de afdeling zich onder andere bezig met de zichtbaarheid van Lifelines, arbeidsmarktcommunicatie en interne communicatie.

Dataverzameling van drie generaties
Dataverzameling van drie generaties

Hbo Communicatie

We hebben per september 2019 ruimte voor een stagiair(e) Hbo Communicatie, International Communication, Journalistiek of Marketing. Zowel derde- als vierdejaars studenten zijn welkom.

Mogelijke activiteiten

Het gaat hier om voorbeelden, de daadwerkelijke opdrachten gaan altijd in overleg.

 • Onderzoek naar informatie behoefte bij deelnemers en onderzoekers.
 • Onderzoek inzet social media bij de verschillende doelgroepen.
 • Onderzoek naar verbeteren interne communicatieve bewustwording.
 • Organiseren van evenementen/bijeenkomsten (denk aan weekend van de wetenschap of congressen of onderzoekers café).
 • Onderhouden van regelmatig contact met deelnemers: via social media, nieuwsbrief, mailingen, bijeenkomsten, etc.
 • Content ontwikkelen/redactie over Lifelines en de vele onderzoeken die lopen en dit voor onderzoekers en deelnemers beschikbaar en begrijpelijk maken.
 • Doorontwikkelen van de website inclusief statistieken/monitoring.
 • Communicatie plannen maken voor diverse aanvullende onderzoeken.
 • Voorbereiden communicatiemiddelen derde onderzoeksronde (informatiemateriaal, bewegwijzering, uitnodigingen).
 • Vragenlijsten voor deelnemers/onderzoekers.
 • Meer aandacht genereren voor Lifelines algemeen (positionering)
 • Ontwikkelen van diverse films/factsheets/infographics etc.

Wetenschapscommunicatie

Omdat onderzoekers een belangrijke doelgroep zijn voor Lifelines, is er ook ruimte voor een opdracht voor stagiair(e) wetenschapscommunicatie of -marketing.

Mogelijke activiteiten

Het gaat hier om voorbeelden, de daadwerkelijke opdrachten gaan altijd in overleg.

 • Content maken: ingewikkelde onderzoeksresultaten vertalen naar eenvoudige artikelen. En deze eventueel verwerken op de site en/of nieuwsbrief.
 • Het uitbreiden van het bestaande contact met onderzoekers, binnen Nederland maar ook daarbuiten.
 • Online groepen forums/discussie groepen aanmaken zodat er meer volgers komen.
 • Contact onderhouden met researchers (voertaal Engels)
 • Een overzicht maken van alle publicaties en deze vertalen naar een eenvoudig overzicht, eventueel met behulp van infograpics.
 • Onderzoek naar vergroten aantal aanvragen voor data en het in kaart brengen
 • Onderzoek naar communicatiegedrag van onderzoekers in Nederland en Europa.
 • Het ontwikkelen van factsheets voor onderzoekers.
 • Mee organiseren onderzoeks-café of een data workshop.