Controleert Lifelines het onderzoek dat met mijn gegevens en/of lichaamsmaterialen wordt gedaan?

Controleert Lifelines het onderzoek dat met mijn gegevens en/of lichaamsmaterialen wordt gedaan?

Ja, Lifelines beoordeelt het onderzoeksvoorstel vooraf en maakt via een contract duidelijke afspraken met de wetenschappers. En voordat resultaten worden gepubliceerd, controleert Lifelines of alle gemaakte afspraken zijn nagekomen.