Hoe krijgen onderzoekers toegang tot gegevens en lichaamsmaterialen?

Hoe krijgen onderzoekers toegang tot gegevens en lichaamsmaterialen?

Eerst moet een onderzoeksvraag zijn goedgekeurd. Onderzoekers krijgen alleen die - geanonimiseerde - gegevens die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk via een beveiligde werkomgeving die niet via internet verloopt. Binnen deze werkomgeving kan een onderzoeker zijn onderzoek uitvoeren. Het is onmogelijk om gegevens te downloaden of te versturen, de Lifelines gegevens komen dus niet op andere systemen terecht. Ook het toevoegen van informatie is onmogelijk voor onderzoekers. Lifelines biedt hiermee een unieke infrastructuur die privacy van deelnemers waarborgt en integriteit van onderzoek verhoogt. De Nederlandse wetgeving is hierop van toepassing en wordt met de onderzoeker contractueel vastgelegd.