Ontvangen de leden van de adviesraden en commissies van Lifelines een vergoeding of bezoldiging?

Ontvangen de leden van de adviesraden en commissies van Lifelines een vergoeding of bezoldiging?

Leden van de commissies en adviesraden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding van de Raad van Commissarissen is conform landelijke zorgrichtlijnen.