Waar heb ik toestemming voor gegeven als deelnemer?

Waar heb ik toestemming voor gegeven als deelnemer?

Bij de start van Lifelines heeft iedere deelnemer een toestemmingsverklaringsformulier getekend. Dit formulier wordt ook wel ‘informed consent’ (IC) genoemd. In dit formulier staat aan welk onderzoek u deelneemt en waar u toestemming voor geeft.