grootschalig bevolkingsonderzoek
in Noord-Nederland