Deelnemers

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

 

Telefoon: 050 - 36 11 113 (werkdagen van 8.00 - 17.00 uur)

Contactformulier

Researchers

Do you have a question regarding working with Lifelines? Please contact us, we're happy to help you.

Contact us

Pers

We voorzien media graag van informatie en we behandelen graag verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.

Stuur een e-mail

familie bij elkaar buiten

Aanbod

De Lifelines dataset heeft voor beleidsmakers verschillende mogelijkheden om van te profiteren. Allereerst bieden de gegevens een gedetailleerd inzicht in de gezondheidstrends en-patronen binnen de bevolking. Door de analyse van deze trends door beleidsmakers zelf of een derde partij (waartoe altijd mogelijkheden zijn) kunnen beleidsmakers beleid monitoren en gerichte interventies ontwikkelen en implementeren om de volksgezondheid te verbeteren. Het identificeren van risicogroepen en het evalueren van de effectiviteit van beleidskeuzes zijn hier een voorbeeld van.  

Het maken en ondersteunen van beleidsbeslissingen op basis van een solide wetenschappelijke basis is een andere mogelijkheid met Lifelines data. Door het gebruik van de longitunale gegevens kunnen trends in de tijd gevolgd worden en langetermijneffecten worden beoordeeld. Dit kan helpen bij het formuleren van duurzaam beleid dat niet alleen kortetermijnresultaten oplevert maar ook bijdraagt aan langetermijndoelen op het gebied van gezondheid, brede welvaart en welzijn. 

Tot slot is er de mogelijkheid om beleidsmaatregelen te nemen door het combineren van demografische of bijvoorbeeld sociaaleconomische informatie. Door het koppelen van verschillende databronnen is er de mogelijk om te kijken naar gezondheidsontwikkelingen door invloeden uit verschillende domeinen. Op basis van milieu-gegevens, omgevingsdata of demografische data kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar het effect van klimaatdoelen, aardbevingsbeleid, microplastic of ander beleid.  

moeder en dochter selfie

Zelf onderzoek doen

Lifelines maakt onderzoek op verschillende gebieden mogelijk, zoals gezondheid, gezondheidseconomie, brede welvaart, leefstijl & omgeving, voeding en duurzame inzetbaarheid.

Lees hier meer

Data-inzichten

Organisaties met een eigen data scientist of -team kunnen Lifelines-data gebruiken om op groepsniveau inzichten te vergaren.

Lees hier meer over data-inzichten

lifelines deelnemer test
familie aan tafel

Database-studies

Beleidsmakers of organisaties die zelf geen toegang willen tot individuele data kunnen gebruik maken van een partnerorganisatie.

Lees hier meer over database-studies