Deelnemers

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

 

Telefoon: 050 - 36 11 113 (werkdagen van 8.00 - 17.00 uur)

Contactformulier

Researchers

Do you have a question regarding working with Lifelines? Please contact us, we're happy to help you.

Contact us

Pers

We voorzien media graag van informatie en we behandelen graag verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.

Stuur een e-mail

privacy officer lifelines

Privacy

Jouw vertrouwen in Lifelines is van ons grootste belang. Als deelnemer deel je belangrijke en persoonlijke informatie met ons en met de wetenschap. Het goed beschermen van jouw privacy en persoonsgegevens is dan ook leidend bij al onze activiteiten en keuzes.

onderzoekers umcg op kantoor

Bescherming persoonsgegevens van deelnemers

We beschermen de privacy en persoonsgegevens door:

Toestemming te vragen 

Alle deelnemers om toestemming te vragen om persoonsgegevens te mogen gebruiken. Waar nodig of wenselijk vragen we aanvullende toestemming voor extra onderzoeken.  

Data te beveiligen 

Onderzoekers krijgen geen data in hun bezit maar krijgen toegang tot de data via een beveiligde werkomgeving. Het is voor de onderzoeker zonder tussenkomst van Lifelines niet mogelijk om gegevens aan deze omgeving toe te voegen of te versturen. Daar zien we streng op toe. 

Persoonsgegevens zijn door een onderzoeker niet te herleiden tot individuele personen.
Onderzoekers krijgen alleen toegang tot een selectie van de data die zij voor hun onderzoek nodig hebben. Vooraf wordt een contract getekend over het gebruik van de data.  

Lichaamsmaterialen (samples) veilig te bewaren 

Voor lichaamsmaterialen zoals bloed en urine geldt dat deze gecodeerd en zonder persoonlijke contactgegevens,  bewaard worden in de Lifestore. De Lifestore is onze opslagruimte die is beveiligd tegen onrechtmatige toegang, stroomuitval, brand, aardbevingen en inbraak. 

Bekijk hier onze privacyverklaring

Cookies op onze website

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Bezoekers van onze website kunnen het plaatsen van cookies via de browserinstellingen weigeren. Ook kunnen zij daar de reeds geplaatste cookies verwijderen.

Lees onze cookieverklaring

Hoe kan je cookies verwijderen?

medewerker Lifelines op hoofdkantoor
medewerker Lifelines op hoofdkantoor

Contact over privacy

Privacy Officer Lifelines
Trynke de Jong 

E-mail Trynke

Externe Functionaris Gegevensbescherming
mr. M.J. Bonthuis 

E-mail Marie-José Bonthuis

Privacy

Lifelines maakt wetenschappelijk onderzoek naar gezonder oud worden mogelijk. Voor dat doel verwerken we zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van onze deelnemers. 

Verder lezen

Wij bewaren je gegevens 30 jaar nadat wetenschappelijk onderzoek naar gezonder oud worden is afgelopen. Onderzoekers bewaren de gegevens 15 jaar nadat het betreffende onderzoek is afgelopen. Contactgegevens bewaren wij maximaal 2 jaar nadat je vraag is beantwoord.

Door het ondertekenen van de toestemmingverklaring heb je aangegeven dat bepaalde uitslagen (zoals bloedwaarden en een hartfilmpje) van de bezoeken aan Lifelines kunnen worden doorgegeven aan hun huisarts. De huisarts behandelt deze uitslagen uiteraard vertrouwelijk. Wil je niet dat je huisarts jouw uitslagen krijgt? Geef dit dan aan ons door.

Onderzoek met Lifelines-data

Onderzoekers kunnen toegang tot gezondheidsgegevens en/of genetische gegevens krijgen na een goedgekeurde aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als het onderzoek onder de WMO valt) wordt het onderzoeksvoorstel eerst getoetst door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc). Wij willen zeker weten dat het om een gedegen onderzoek gaat dat wordt uitgevoerd door een professionele onderzoeker. 

Over je deelname

Als deelnemer heb je de volgende rechten over jouw persoonsgegevens bij Lifelines: inzage, correctie, verwijdering, intrekken van toestemming, beperking, dataportabiliteit en het insturen van een klacht.

Verder lezen