organisatie

organisatie

organisatie Lifelines

Lifelines is gestart onder de vleugels van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Sinds begin 2014 zijn er twee onafhankelijke bv’s: Lifelines Databeheer BV voor beheer van gegevens en lichaamsmaterialen en Medische Biobank Noord-Nederland BV, de werkorganisatie. UMCG bezit alle aandelen. Lifelines biedt haar diensten aan aan alle onderzoekers wereldwijd.

Sinds 2014 is Lifelines in bezit van het ISO9001 certificaat. Hiermee heeft Lifelines laten zien dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan de eisen uit de norm en relevante  wet- en regelgeving. Ons kwaliteitsmanagementsysteem stimuleert ons om continue de processen en procedures te verbeteren.

directie en MT

Het management team bestaan uit Saakje Mulder (algemeen directeur), Jeep Posthumus (manager Deelnemers en Organisatie) en Aafje Dotinga (manager Research Office). De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

jaarverslag

Dit is het laatste jaarverslag van Lifelines (2015).

commissies

deelnemeradviesraad (DAR) 

De deelnemersadviesraad (DAR) van Lifelines bestaat uit volwassen Lifelines deelnemers die woonachtig zijn binnen de drie noordelijke provincies. In september 2016 is de DAR opgericht en datzelfde jaar is de DAR tweemaal bijeen gekomen. 

De DAR komt in principe vier maal per jaar bijeen. Het doel is om deelnemers te betrekken bij actuele discussieonderwerpen en besluitvorming binnen Lifelines. De DAR adviseert de directie van Lifelines gevraagd en ongevraagd over te maken keuzes op voor de deelnemers relevante onderwerpen. Hiermee levert de groep een (kritische) bijdrage aan Lifelines.

De DAR bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Mw. van Albada
  • Mw. Haveman
  • Mw. Kok
  • Dhr. Ruessink
  • Dhr. Schoots
  • Dhr. de Vries
  • Mw. Wijbenga
  • Dhr. Zwarts (woordvoerder)

De DAR is bereikbaar via: deelnemersadviesraad@lifelines.nl. U kunt hierover ook contact opnemen met het Servicebureau van Lifelines.

Scientific Advisory Committee (SAC)

De Scientific Advisory Committee (SAC) bestaat uit een groep onderzoekers die actief zijn in meerdere disciplines. De SAC voorziet de algemeen directeur van Lifelines van (wetenschappelijk) inhoudelijk advies. Minimaal twee keer per jaar worden onderzoekers van buiten het UMCG geconsulteerd. De samenstelling van de Scientific Advisory Committee kan wisselen naar gelang de ontwikkelingen bij Lifelines.