organisatie

organisatie

organisatie Lifelines

Lifelines is gestart onder de vleugels van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Sinds begin 2014 zijn er twee onafhankelijke bv’s: Lifelines Databeheer BV voor beheer van gegevens en lichaamsmaterialen en Medische Biobank Noord-Nederland BV, de werkorganisatie. UMCG bezit alle aandelen. Lifelines biedt haar diensten aan aan alle onderzoekers wereldwijd.

Sinds 2014 is Lifelines in bezit van het ISO9001 certificaat. Hiermee heeft Lifelines laten zien dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan de eisen uit de norm en relevante  wet- en regelgeving. Ons kwaliteitsmanagementsysteem stimuleert ons om continue de processen en procedures te verbeteren. Daarnaast is Lifelines voornemens om ook het ISO27001 certificaat te behalen voor informatieveiligheid. In voorbereiding hierop heeft zij gelijktijdig met de implementatie van de maatregelen met betrekking tot ISO9001 ook de maatregelen met betrekking tot ISO27001 geïmplementeerd. Hiermee hebben wij ook de informatiebeveiliging en privacy geborgd.

directie en MT

De algemeen directeur heeft de leiding over Lifelines, dat is Saakje Mulder. Het managementteam bestaat uit Marcella Rijkschroeff (manager Operations), Aafje Dotinga (manager Research Office) en Mariska Dekker (manager Financiën/Bedrijfsbureau). De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

commissies en jaarverslag

Lifelines wordt geadviseerd door diverse commissies, zoals de Deelnemers Adviesraad (DAR), Ondernemingsraad, Privacycommissie en Klachtencommissie. Dit is het laatste jaarverslag van Lifelines (2015).

deelnemeradviesraad (DAR)

De deelnemersadviesraad (DAR) van Lifelines bestaat uit volwassen Lifelines deelnemers die woonachtig zijn binnen de drie noordelijke provincies. In september 2016 is de DAR opgericht en datzelfde jaar is de DAR tweemaal bijeen gekomen. 

De DAR komt in principe vier maal per jaar bijeen. Het doel is om deelnemers te betrekken bij actuele discussieonderwerpen en besluitvorming binnen Lifelines. De DAR adviseert de directie van Lifelines gevraagd en ongevraagd over te maken keuzes op voor de deelnemers relevante onderwerpen. Hiermee levert de groep een (kritische) bijdrage aan Lifelines.

De DAR bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Dhr. Schoots
  • Dhr. Ruessink
  • Mw. Van Albada
  • Mw. Kok
  • Dhr. Zwarts (woordvoerder)
  • Mw. Wijbenga
  • Dhr. De Vries
  • Mw. Haveman

De DAR is bereikbaar via: deelnemersadviesraad@lifelines.nl. U kunt hierover ook contact opnemen met het Servicebureau van Lifelines.

Scientific Advisory Committee (SAC)

De Scientific Advisory Committee (SAC) bestaat uit een groep onderzoekers die actief zijn in meerdere disciplines. De SAC voorziet de algemeen directeur van Lifelines van (wetenschappelijk) inhoudelijk advies. De SAC heeft een brede scope en kan adviseren over zowel wetenschappelijk beleid en over infrastructurele beslissingen. Minimaal twee keer per jaar worden onderzoekers van buiten het UMCG geconsulteerd.

De samenstelling van de Scientific Advisory Committee kan wisselen naar gelang de ontwikkelingen bij Lifelines. De commissie wordt voorgezeten door de decaan Medische Wetenschappen van het UMCG. De onderzoekers zijn werkzaam bij het Erasmus MC, UMCG, VUMC en WUR.