financiering

Onderzoek en onderzoeker moeten onafhankelijk zijn van degene die financiert.

financiering

financiering Lifelines

Lifelines heeft niet als doel winst te maken. Onderzoekers betalen de kostprijs voor de gegevens of lichaamsmaterialen die ze afnemen. De infrastructuur wordt betaald uit subsidies.

onafhankelijk

Onderzoek en onderzoeker moeten onafhankelijk zijn van degene die financiert. Lifelines ziet erop toe dat aanvragers van haar gegevens de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderschrijven.