financiering

Onderzoek en onderzoeker moeten onafhankelijk zijn van degene die financiert.

financiering

financiering Lifelines

Lifelines heeft niet als doel winst te maken. Onderzoekers betalen de kostprijs voor de gegevens of lichaamsmaterialen die ze afnemen. De infrastructuur wordt betaald uit subsidies. Sinds begin 2014 is Lifelines een zelfstandige organisatie in de vorm van twee onafhankelijke bv’s, tot dan opereerde het onder de vleugels van het UMCG.

financiers gezocht

Op dit moment is Lifelines bezig de financiering na 2017 rond te krijgen. Voor de basisinfrastructuur zoekt Lifelines geld bij overheden en organisaties. De betalingen van onderzoekers voor het gebruik van gegevens en lichaamsmaterialen en voor advies over onderzoek en biobanken zijn kostendekkend.

onafhankelijk

Onderzoek en onderzoeker moeten onafhankelijk zijn van degene die financiert. Lifelines ziet erop toe dat aanvragers van haar gegevens de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderschrijven.