financiering

Onderzoek en onderzoeker moeten onafhankelijk zijn van degene die financiert.

financiering

financiering Lifelines

Lifelines heeft niet als doel winst te maken. Onderzoekers betalen de kostprijs voor de gegevens of lichaamsmaterialen die ze afnemen. De infrastructuur wordt betaald uit subsidies. Doordat Lifelines in 2014 een bv geworden is, is het nu een onafhankelijke, zelfstandige organisatie. Vóór die tijd opereerde het onder de vleugels van het UMCG. Op dit moment is Lifelines bezig de financiering na 2017 rond te krijgen. Voor de basisinfrastructuur zoekt Lifelines geld bij overheden en organisaties. 

onafhankelijk

Onderzoek en onderzoeker moeten onafhankelijk zijn van degene die financiert. Lifelines ziet erop toe dat aanvragers van haar gegevens de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderschrijven.