Deelnemers

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

 

Telefoon: 050 - 36 11 113 (werkdagen van 8.00 - 17.00 uur)

Contactformulier

Researchers

Do you have a question regarding working with Lifelines? Please contact us, we're happy to help you.

Contact us

Pers

We voorzien media graag van informatie en we behandelen graag verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.

Stuur een e-mail

extra onderzoek vermoeidheid en energie me/cvs

Vermoeidheid en energie

Bij de ziekte ME/CVS is er sprake van langdurige ernstige klachten, waaronder vermoeidheid en energieproblemen. Vaak beginnen de klachten na een infectie. Dat kan zijn na de ziekte van Pfeiffer, na COVID-19, of bijvoorbeeld na Q-koorts. ME/CVS kan ook ontstaan na een ongeluk, een operatie, of een stressvolle gebeurtenis. Omdat er nog weinig onderzoek naar gedaan is, wil een landelijke groep onderzoekers onder leiding van het UMCG graag uitzoeken hoeveel mensen ME/CVS klachten hebben. 

Doel van het onderzoek

De onderzoekers kunnen met uw antwoorden op deze vragenlijst en de gegevens en biomaterialen die al worden verzameld binnen Lifelines bepalen hoeveel mensen ME/CVS klachten hebben. Als zij weten welke Lifelines deelnemers ME/CVS klachten hebben, kunnen zij daarna met de Lifelines-gegevens onderzoeken hoe de ziekte ME/CVS ontstaat.

Hoe wordt dit onderzocht?

Onderzoekers gebruiken verschillende soorten criteria om te bepalen of er sprake is van ME/CVS klachten. Het is niet duidelijk welke van deze criteria de beste zijn. Met deze vragenlijst worden daarom alle criteria in kaart gebracht. De onderzoekers gaan eerst kijken hoe vaak alle klachten voorkomen en wat de overlap is tussen klachten. Daarna zal in de biomaterialen die worden verzameld in Lifelines worden gekeken of er aanwijzingen zijn voor afwijkingen waardoor sommige mensen de ziekte ME/CVS ontwikkelen.

Wie kunnen meedoen aan dit onderzoek?

Alle actieve Lifelines-deelnemers krijgen een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen. Het is waardevol als zoveel mogelijk mensen de vragen beantwoorden, zowel mensen met als zonder klachten. Op deze manier krijgen de onderzoekers een volledig beeld van de huidige situatie. 

De vragenlijst wordt verstuurd in december 2023. Het invullen duurt 20 - 30 minuten en kan op uw mobiele telefoon.