veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

Kan ik me nog aanmelden voor Lifelines?
Lifelines kan geen nieuwe deelnemers meer ontvangen. De groep van ruim 167.000 deelnemers is een vaste onderzoeksgroep.

[deelname]

Wanneer moet ik weer langskomen?
In 2018 worden er geen deelnemers uitgenodigd voor een bezoek aan Lifelines. 

Wat biedt Lifelines mij als deelnemer?
Een belangrijk voordeel voor u als deelnemer is dat u en uw huisarts worden geïnformeerd over de resultaten van een aantal metingen die tijdens een onderzoeksronde zijn uitgevoerd. Bovendien levert u door mee te doen een bijdrage aan onderzoek naar gezonder oud worden.

Krijg ik als deelnemer een (reiskosten)vergoeding?
Nee, Lifelines heeft ervoor gekozen dit niet te doen. Het is gebleken dat ruim 167.000 mensen ook zonder vergoeding deel willen nemen.

Ik krijg een foutmelding en kan daarom de vragenlijst niet invullen. Wat moet ik doen?
Probeert u het dan later nog een keer. Het kan zijn dat de server overbezet is. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met het Servicebureau via 050-361 11 13 of onderzoek@lifelines.nl. Het Servicebureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur.

Waar heb ik toestemming voor gegeven als deelnemer?
Bij de start van de Lifelines studie heeft elke deelnemer een toestemmingsverklaringsformulier getekend. Dit formulier wordt ook wel ‘informed consent’ (IC) genoemd. In dit formulier staat beschreven aan welk onderzoek u deelneemt en waar u toestemming voor geeft.

Hoe kan ik een wijziging in mijn contactgegevens doorgeven?
Neemt u dan contact op met het Servicebureau via 050-361 11 13 of onderzoek@lifelines.nl. U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons contactformulier. Via het Servicebureau kunt u bijvoorbeeld een adreswijziging doorgeven of uw afspraak verplaatsen. 

[privacy]

Hoe gaan wij om persoonsgegevens?
Wij zijn in het bezit van persoonsgegevens van deelnemers. Het gaat hier om algemene persoonsgegevens zodat we met u kunnen communiceren en om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. De gezondheidsgegevens stellen wij anoniem beschikbaar aan onderzoekers voor wetenschappelijk onderzoek. Wij gaan natuurlijk zorgvuldig met persoonsgegevens om en voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te laten zien hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hebben we een privacy-verklaring opgesteld.

[onderzoek]

Kan iedereen onderzoek doen via Lifelines?
Nee, alleen wetenschappers kunnen toegang krijgen tot gegevens en lichaamsmaterialen op basis van een concrete onderzoeksvraag. Lifelines beoordeelt iedere aanvraag zorgvuldig.

Controleert Lifelines het onderzoek dat met mijn gegevens en/of lichaamsmaterialen wordt gedaan?
Ja, Lifelines beoordeelt het onderzoeksvoorstel vooraf en maakt via een contract duidelijke afspraken met de wetenschappers. En voordat resultaten worden gepubliceerd, checkt Lifelines of alle gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Hoe krijgen onderzoekers toegang tot gegevens en lichaamsmaterialen?
Eerst moet een onderzoeksvraag zijn goedgekeurd. Onderzoekers krijgen alleen die - geanonimiseerde - gegevens die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk via een beveiligde werkomgeving die niet via internet verloopt. Binnen deze werkomgeving kan een onderzoeker zijn onderzoek uitvoeren. Het is onmogelijk om gegevens te downloaden of te versturen, de Lifelines gegevens komen dus niet op andere systemen terecht. Ook het toevoegen van informatie is onmogelijk voor onderzoekers. Lifelines biedt hiermee een unieke infrastructuur die privacy van deelnemers waarborgt en integriteit van onderzoek verhoogt. De Nederlandse wetgeving is hierop van toepassing en wordt met de onderzoeker contractueel vastgelegd.

[aanvullend onderzoek]

Wie kunnen er deelnemen aan het Newborn onderzoek?
Alleen NEXT deelnemers kunnen deelnemen aan de proeftuin Newborn. Zij moeten hiervoor apart toestemming geven.

Kan ik ook deelnemen aan de proeftuin Newborn als ik geen Lifelines-NEXT deelnemer ben?
Nee, dat kan nu nog niet. Mogelijk dat dit later verandert.

[organisatie Lifelines]

Waarom is Lifelines een bv?
Doordat Lifelines een bv geworden is, is het nu een onafhankelijke, zelfstandige organisatie. Zo kan Lifelines wereldwijd wetenschappers van dienst zijn. Meer informatie hierover leest u terug bij Financiering.

Waarom is Lifelines geen stichting?
De keuze voor bv's heeft te maken met zorgvuldig en integer beheer van uw gegevens en lichaamsmaterialen. Mocht er in de toekomst onverhoopt te weinig financiering zijn, dan is er geen risico voor verlies van gegevens en lichaamsmaterialen.

Heeft Lifelines een winstoogmerk?
Nee, Lifelines heeft niet als doel om winst te maken en heeft geen commercieel belang. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, betalen onderzoekers slechts de kostprijs van de gegevens of lichaamsmaterialen die ze afnemen. Verder is Lifelines vooral afhankelijk van subsidies. Meer informatie hierover leest u terug bij Financiering.

Heeft Lifelines aandelen in andere bedrijven of entiteiten?
Nee, Lifelines heeft geen aandelen of deelnemingen in andere bedrijven of entiteiten.

Ontvangen de leden van de adviesraden en commissies van Lifelines een vergoeding of bezoldiging?
Leden van de commissies en adviesraden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding van de Raad van Commissarissen is conform landelijke zorgrichtlijnen.

Ik heb een andere vraag!
Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag via het contactformulier.