over Lifelines

Deelnemers zijn van cruciaal belang voor Lifelines. Vanaf 2006 nemen ruim 167.000 inwoners van de drie noordelijke provincies om de vijf jaar deel aan een onderzoeksronde.

over Lifelines

lifelines maakt onderzoek mogelijk

Lifelines werkt mee aan het doel om mensen in de toekomst gezonder oud te laten worden. Dat doet Lifelines door van een grote groep mensen allerlei gegevens en lichaamsmaterialen als urine, bloed en haar te verzamelen, en dit aan te bieden aan onderzoekers.

informatie verzamelen

Deelnemers zijn van cruciaal belang voor Lifelines. Vanaf 2006 nemen ruim 167.000 inwoners van de drie noordelijke provincies om de vijf jaar deel aan een onderzoeksronde. Deze groep bestaat uit drie generaties en wordt dertig jaar lang gevolgd. Om de anderhalf jaar krijgen de deelnemers vragenlijsten.

bewaard in de Lifestore

Alle gegevens en lichaamsmaterialen worden uiterst zorgvuldig bewaard. De lichaamsmaterialen worden grotendeels bewaard in de Lifestore, een zeer geavanceerde en goed beveiligde ‘vrieskist’ van min 80 graden, ter grootte van een kleine sporthal.

privacy gewaarborgd

Alleen Lifelines heeft toegang tot persoonlijke gegevens om met deelnemers te kunnen communiceren. Onderzoekers die gebruik willen maken van de verzamelde gegevens, kunnen dit alleen na een zorgvuldige toetsing. De gegevens waar een onderzoeker mee werkt, zijn niet herleidbaar naar een deelnemer. Lees voor meer informatie onze privacy-verklaring.