Bij beoordeling hoog cholesterol rekening houden met leeftijd en geslacht

15-05-2018

- door Rolinde Alingh

Morgenmiddag verdedigt Jan-Willem Balder zijn promotieonderzoek naar de preventie en behandeling van cholesterolproblematiek. Hij heeft afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd en maakte daarvoor gebruik van Lifelines gegevens. We wensen Jan-Willem en zijn team van promotors alvast ontzettend veel succes!

Individuele verschillen in cholesterolwaarden

Zorgverleners moeten bij het beantwoorden van de vraag of iemand een hoog cholesterol heeft beter rekening houden met de leeftijd en het geslacht. Daarvoor pleit Jan-Willem Balder op basis van zijn promotieonderzoek. Nu wordt er voor ouderen, jongeren, mannen en vrouwen nog één enkele afkapwaarde gebruikt waarboven het cholesterol als ‘hoog’ geldt. In zijn proefschrift laat Balder zien dat het lipidenprofiel zich bij ma​nnen en vrouwen op verschillende leeftijden anders ontwikkelt. Met Balders resultaten kunnen met name jonge mensen die door genetische afwijkingen een veel hoger risico hebben op hart- en vaatziekten eerder opgespoord worden. 

Voor het identificeren van mensen die, bijvoorbeeld door een ongezonde leefstijl of door genetische oorzaken, een gevaarlijk ho​og cholesterol hebben worden Amerikaanse en Europese richtlijnen gebruikt. Deze zijn gebaseerd op een Amerikaans populatieonderzoek uit de jaren zeventig e​​n tachtig. Balder achtte het goed mogelijk dat de concentratie van vetten in ons bloed sindsdien is veranderd doordat we anders zijn gaan eten en doordat er nieuwe medicijnen en meetmethoden zijn. Of er daadwerkelijk verschillen zijn, onderzocht hij met behulp van het Lifelines onderzoek – een groot onderzoek naar leefstijl dat in 2006 van start ging en waaraan ruim 160.000 kinderen, mannen en vrouwen deelnemen.

Balder laat zien dat het lipidenprofiel bij mannen sterk stijgt tussen het 18e en 49e levensjaar, namelijk met 64%. Bij vrouwen blijft dit tussen het 18e en 35e jaar redelijk stabiel, om daarna te stijgen met 42% tot de leeftijd van 59 jaar. Verrassend genoeg kwamen deze resultaten voor een groot d​​eel overeen met die van het Amerikaanse onderzoek uit de vorige eeuw. Het onderzoek bevestigt echter ook dat wat geldt als een verhoogd cholesterol sterk afhankelijk is van leeftijd en geslacht. Met één afkapwaarde worden jonge mensen met een extreem verhoogd cholesterol ten onrechte als normaal beschouwd. Balder geeft daarom nieuwe referentiewaarden die artsen en patiënten kunnen gebruiken om lipidenprofielen zo goed mogelijk te beoordelen. (bron: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Agenda/Promoties/Paginas/beoordeling-cholesterol.aspx)

Wilt u de promotie bijwonen?

De promotie van Jan-Willem Balder vindt plaats op woensdag 16 mei 2018 in de aula van het Academiegebouw (Broerstraat 5, Groningen). De promotie start om precies 16:15u. De promotie is openbaar toegankelijk.

Bedankt voor uw bijdrage

De onderzoeken van Jan-Willem Balder, en ook alle andere onderzoeken die worden uitgevoerd op Lifelines data en biomaterialen, zijn niet mogelijk zonder de inzet van onze deelnemers. Via deze weg willen we alle deelnemers dan ook bedanken voor hun bijdragen. Jullie maken al dit relevante en belangrijke onderzoek mogelijk.

Meer lezen

Mocht u de gepubliceerde Engelstalige wetenschappelijke artikelen terug willen lezen, dan verwijzen we u graag naar de pagina met publicaties van Jan-Willem Balder.  En voor meer informatie over een ander onderzoek rondom cholesterol, verwijzen we graag naar het artikel "Zeer hoog 'slecht' cholesterol bij jonge vrouwen vaak te wijten aan erfelijke aanleg".