Eerste Lifelines NEXT baby Olaf is één jaar geworden!

10-04-2018

- door r.n.postma@lifelines.nl

In oktober 2016 is het UMCG – in samenwerking met Lifelines – gestart met een onderzoek waarbij zwangere vrouwen en hun kinderen tijdens en na de zwangerschap gevolgd worden. Dit gebeurt onder de naam Lifelines NEXT. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen waarom de één te maken krijgt met chronische ziektes en anderen niet. Het vermoeden bestaat dat dit al tijdens de zwangerschap bepaald is. Olaf, de eerste Lifelines NEXT baby, heeft onlangs zijn eerste verjaardag gevierd. Al voor zijn geboorte deden hij en zijn moeder mee aan dit wetenschappelijke onderzoek naar gezondheid van moeders en kinderen.

Olaf
Olaf

Lifelines NEXT

Momenteel zijn er 236 zwangere vrouwen en moeders die deelnemen aan Lifelines NEXT. En 185 baby’s, waarvan 3 tweelingen. De zwangere vrouwen en hun (toekomstige) kinderen worden vanaf de derde maand van de zwangerschap tot 1 jaar na de geboorte gevolgd. Hiervoor worden van moeder en kind lichaamsmaterialen, waaronder bloed, ontlasting en moedermelk verzameld en vult de moeder vragenlijsten in over onder andere de leefsituatie, gezondheid, leefstijl, voeding en de relatie tussen haar en haar kind.


Olafs moeder over haar deelname: “Uit persoonlijke interesse voor dit soort onderzoek dacht ik hier wil ik wel aan meedoen! Vanuit mijn achtergrond in de genetica en de biologie vind ik dat heel interessant. Ik vond het ook leuk om te doen en het is niet veel werk; wat monsters nemen en vragen beantwoorden.” Wat haar nog het meeste bij staat? “Het allereerste poepmonster. We waren echt nét thuis uit het ziekenhuis en dan sta je dat te doen. Verder de monsters moedermelk, dat ik al die buisjes op het aanrecht had staan. Toen voelde ik me wel even een laborant!”

Deelname

Lifelines NEXT zoekt nog steeds zwangere vrouwen die graag mee willen werken aan dit belangrijke wetenschappelijke onderzoek dat nog wel een paar jaar door blijft gaan. Zwangere vrouwen kunnen zich hiervoor aanmelden tot en met de 26e week van de zwangerschap bij de verloskundige. Het UMCG en Lifelines zijn gestart met een proef waardoor het tijdelijk mogelijk is dat ook niet Lifelines-deelnemers zich kunnen aanmelden voor dit bijzondere onderzoek. Aanmelden kan ook rechtstreeks via Lifelines zelf via e-mail onderzoek@lifelines.nl of telefoon (050) 361 1113. Deelname aan dit onderzoek is hard nodig om nog meer inzicht te krijgen in Healthy Ageing, zelfs al voordat iemand geboren is. Zwangeren kunnen daar een essentiële bijdrage aan leveren omdat uit de lichaamsmaterialen veel waardevolle informatie gehaald kan worden.

Over Lifelines NEXT

Het UMCG en Lifelines bouwen actief aan de toekomst van gezondheid. Healthy Ageing is daarin een speerpunt met het Lifelines NEXT onderzoek als belangrijke studie naar zwangerschap en de oorzaken van het ontstaan van ziektes. Dit onderzoek is een initiatief van de afdelingen Verloskunde, Kindergeneeskunde en Genetica van het UMCG en Lifelines. Lifelines verzamelt data en lichaamsmaterialen om onderzoek naar gezond ouder worden mogelijk te maken. Naast Lifelines NEXT is Lifelines betrokken bij andere aanvullende onderzoeken waaronder ImaLife, Schermgebruik & slaap en Vrouwenzaken. Meer informatie hierover is te vinden op www.lifelines.nl.

Noot voor de redactie:
voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met het UMCG via Jackie Dekens via j.a.m.dekens@umcg.nl.