Vult u ook de vragenlijst naar gedrag en welzijn in?

19-12-2018

- door Marjolein

In 2017 is een onderzoek gestart naar gedrag en welzijn. De antwoorden uit de vragenlijst geven meer inzicht in welke psychische en lichamelijke problemen vaak tegelijkertijd voorkomen, en in de oorzaken van ziek zijn. Om nog meer, betrouwbare, conclusies uit het onderzoek te kunnen trekken zijn meer respondenten nodig. Daarom wordt de vragenlijst in februari 2019 opnieuw verstuurd.

Voor het ongeluk geboren?

“Van mensen die veel pech hebben met hun lichamelijke of psychische gezondheid zegt men wel dat zij ‘voor het ongeluk geboren’ zijn. Dit onderzoek gaat hierover”, vertelt onderzoeker Catharina Hartman van het UMCG. “We willen beter snappen waarom sommige mensen vaak getroffen worden door meerdere problemen, zoals gezondheidsproblemen of psychische problemen, terwijl anderen vrijwel geen problemen hebben. Als we dit beter weten kan veel leed voorkomen worden”.

Twee weten meer dan één

De vragenlijst is anders dan u van ons gewend bent. U vult niet alleen zelf de vragenlijst in, maar we vragen ook om iemand anders de vragenlijst te laten invullen. Dat gebeurt door iemand die u goed kent en u bepaalt zelf wie dat is. Dit gebeurt uiteraard anoniem; u kunt elkaars antwoorden niet zien. Dit doen we omdat de kwaliteit van het onderzoek omhoog gaat als zowel u, als een andere persoon over u, de vragenlijst invult. Het is bekend dat bijvoorbeeld bij vragen over concentratie mensen zichzelf vaak een hogere score geven dan als we dat aan een goede bekende vragen. Twee weten meer dan één; daarom worden bij wetenschappelijk onderzoeken vaak meerdere bronnen gebruikt.

Over de vragenlijst

In de vragenlijst komen onderwerpen aan bod die samenhangen met uw psychische en lichamelijke gezondheid. Er zijn vragen over uw stemming en gedrag, zoals hoe goed u zich kunt concentreren, of u graag het gezelschap van anderen zoekt, over (slaap)gewoonten, eventueel contact met zorgverleners en vragen over uw leefstijl.

Nog meer nodig

De grote hoeveelheid deelnemers van Lifelines maakt het mogelijk om gezondheidsproblemen die minder vaak voorkomen in het onderzoek op te nemen. Al een grote groep deelnemers heeft de vragenlijst ingevuld, maar er zijn meer mensen nodig. Catharina Hartman: “We hebben nog meer deelnemers nodig, mannen en vrouwen van alle leeftijden, om betrouwbare resultaten uit het onderzoek te halen. Daarmee kunnen we de meer zeldzame ziekten in kaart brengen en ook de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen jongeren en ouderen onderzoeken. We hopen dat u de vragenlijst voor dit doel wilt invullen.”