Deelnemers

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

 

Telefoon: 050 - 36 11 113 (werkdagen van 8.00 - 17.00 uur)

Contactformulier

Researchers

Do you have a question regarding working with Lifelines? Please contact us, we're happy to help you.

Contact us

Pers

We voorzien media graag van informatie en we behandelen graag verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.

Stuur een e-mail

Lifelines en Certe slaan handen ineen

In juli vorig jaar werd bekend dat Lifelines financiering krijgt voor de derde onderzoeksronde, die in oktober 2019 start. Voor het verzamelen van data en lichaamsmaterialen tijdens deze onderzoeksronde gaat Lifelines samenwerken met Certe, een organisatie voor medische diagnostiek in Noord-Nederland.

Waarom deze samenwerking? 

Noord-Nederland is binnen Europa een erkende voorloper op het gebied van gezonder oud worden. Ook Lifelines en Certe delen de ambitie om bij te dragen aan een gezondere maatschappij. Naast deze gedeelde toekomstvisie, zijn er praktische redenen om de samenwerking verder vorm te geven. Omdat de Lifelines-locaties eind 2017 conform planning zijn gesloten, is gezocht naar een professionele organisatie in Noord-Nederland die de gewenste service en kwaliteit biedt en bovendien beschikt over regionale locaties. In Certe is deze partij gevonden. 
 

Slim samen

Bij het vormgeven van de derde onderzoeksronde van Lifelines staan innovatie en efficiëntie centraal. Zo is een belangrijk voordeel van de samenwerking dat Certe beschikt over meerdere locaties die geschikt zijn voor de onderzoeken van Lifelines. Certe voldoet aan de kwaliteitsnormen die gesteld worden in het kader van de ISO-certificering en medewerkers zijn ervaren en deskundig. Waar nodig en mogelijk worden locaties in de regio uitgebreid, zodat er voor deelnemers een locatie in de buurt is. Uiteraard is de privacy van zowel Lifelines deelnemers als patiënten van Certe gewaarborgd. 
 

Wat betekent dit voor deelnemers?

Voor deelnemers verandert er weinig. Zij blijven deelnemer aan het unieke Lifelines-project en Lifelines blijft hun aanspreekpunt. Het enige dat verandert, is dat zij voor de twee bezoeken (het laten doen van de metingen en het verzamelen van lichaamsmaterialen) welkom worden geheten op een Certe-locatie. Deelnemers worden vanaf oktober 2019 uitgenodigd. Ook deze ronde neemt ongeveer vijf jaar in beslag. Voor sommige deelnemers kan het daarom nog even kan duren voordat zij een uitnodiging ontvangen.

Vragen?

Deelnemers kunnen contact opnemen met ons Servicebureau via 050 - 361 11 13 of onderzoek@lifelines.nl. 
Voor persvragen kunt u contact opnemen met Marjolein Munniksma, communicatieadviseur via 050 - 361 58 92.