Lifelines en IADB.nl maken uniek onderzoek naar medicijngebruik mogelijk

15-10-2018

- door Marjolein

In 2017 is Lifelines samen met het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) gestart met het PharmLines Initiative. Dankzij dit initiatief kunnen Lifelines-gegevens worden gekoppeld aan gegevens over geneesmiddelen die zijn verstrekt door openbare apotheken. Het initiatief is mogelijk door een samenwerking met de InterAction Data Base (IADB.nl). Dit is een database met gedetailleerde informatie over afgeleverde geneesmiddelen, inclusief informatie over de patiënt en de arts die het middel heeft voorgeschreven. De koppeling tussen gegevens van Lifelines en IADB.nl maakt meer onderzoek mogelijk, bijvoorbeeld naar de effecten en risico’s van het gebruik van bepaalde medicijnen.

Medicijngebruik van bijna 80.000 Lifelines-deelnemers

Om de anonimiteit en privacy van deelnemers van Lifelines te garanderen, vindt de koppeling van de twee databases plaats via een betrouwbare, onafhankelijke partij. In het Pharmlines Initiative is dit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Inmiddels zijn gegevens van 45.000 Lifelines-deelnemers gekoppeld aan gegevens over afgeleverde geneesmiddelen. Verwacht wordt dat rond 2019 de gegevens van zo’n 60.000 tot 80.000 deelnemers gekoppeld zijn. Met de gekoppelde data kunnen onderzoekers bijvoorbeeld bepalen of bepaalde groepen mensen beter reageren op een specifiek medicijn dan andere groepen. Ook kunnen ze onderzoeken of het gebruik van bepaalde medicatie invloed heeft gehad op de gezondheid van die mensen over een bepaalde periode.

Belangrijke apothekersgegevens anoniem beschikbaar

IADB.nl beschikt over informatie over voorgeschreven medicijnen van de laatste 20 jaar. Zij hebben gegevens over de periodes waarin deze medicijnen zijn gebruikt, maar ook over de voorgeschreven hoeveelheid (dosis). Onlangs heeft IADB.nl hun database verder uitgebreid met informatie over afgeleverde geneesmiddelen afkomstig van extra apotheken in Noord-Nederland. Juist door die regionale gegevens kan de koppeling met Lifelines interessante nieuwe kennis opleveren.

Resultaten

De gekoppelde gegevens van Lifelines en IADB.nl zijn al eens gebruikt in onderzoek naar de overeenkomst tussen zelf-gerapporteerd en daadwerkelijk medicijngebruik. Daaruit bleek dat het medicijndoel, het type, de duur, maar ook de leeftijd van de patiënt het zelf-gerapporteerde medicijngebruik beïnvloedt. Zo bleek het verschil tussen de hoeveelheid medicijnen die iemand zegt te nemen, en het daadwerkelijke medicijngebruik kleiner bij ouderen dan bij jongeren (Sediq et al., 2018).

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u ons bereiken via onderzoek@lifelines.nl of via telefoonnummer 050 361 11 13.