Nieuw Lifelines onderzoek naar ADHD: doe mee!

02-03-2017

Dit voorjaar start een nieuwe aanvullende studie onder Lifelines deelnemers. Het onderwerp is ADHD. Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het UMCG willen met de studie ADHD beter in kaart brengen en inzicht krijgen in de problemen die de stoornis met zich meebrengt. 73.000 Lifelines deelnemers krijgen daarom binnenkort een e-mail waarin ze uitgenodigd worden mee te doen aan dit onderzoek.

Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die het heeft: Aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit (ADHD). De schatting is dat 5-7% van alle Nederlanders last heeft van bepaalde aspecten van ADHD. Voor een stoornis die zoveel voorkomt is er echter bar weinig bekend over het effect ervan in iemands volwassen leven. Het meeste onderzoek wordt namelijk gedaan bij kinderen tot 12 jaar. Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het UMCG willen daarom graag de stoornis over de gehele levensloop beter in kaart brengen.

Ontwikkeling van ADHD

ADHD gaat vaak gepaard met problemen zoals angst of moeilijkheden met slapen. Deze complicaties ontwikkelen zich dikwijls pas op latere leeftijd. De onderzoekers zijn daarom vooral geïnteresseerd in hoe de stoornis en  problemen zich ontwikkelen over de levensloop van een persoon. Ook zal onderzocht worden of de  problemen bijvoorbeeld anders zijn bij kinderen dan bij volwassenen. De Lifelines deelnemers zijn als dwarsdoorsnede van Nederland natuurlijk bij uitstek geschikt om hier meer over te weten te komen.

Deelname

Daarom krijgen ongeveer 73.000 Lifelines deelnemers een uitnodiging om mee te doen aan deze aanvullende studie naar ADHD. Deelnemers kunnen worden benaderd met vragen over henzelf, maar ook met vragen over hun kinderen. Om te kunnen bepalen of specifieke problemen ontstaan door ADHD of dat ze net zo veel bij mensen zonder ADHD voorkomen, vragen we zowel mensen met als zonder ADHD om mee te doen. Anders dan anders worden deelnemers ook gevraagd om een bekende een vragenlijst over hen te laten invullen. Dit moet dan iemand zijn die de deelnemer goed kent, zoals een partner, ouder, vriend(in) of buurman/vrouw.  Uiteraard bepaalt de deelnemer zelf wie dit is. En omdat de onderzoekers over alle leeftijdsgroepen iets willen weten geldt: hoe meer mensen deel willen nemen aan de studie, hoe beter. Dus houd uw mailbox in de gaten en doe mee!