Deelnemers

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

 

Telefoon: 050 - 36 11 113 (werkdagen van 8.00 - 17.00 uur)

Contactformulier

Researchers

Do you have a question regarding working with Lifelines? Please contact us, we're happy to help you.

Contact us

Pers

We voorzien media graag van informatie en we behandelen graag verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.

Stuur een e-mail

vrouwen op het terras

Welke metingen staan er in de uitslagen?

Tijdens de vierde ronde krijg je uitslagen van de metingen, urine en een uitgebreide terugkoppeling van de bloedwaarden. Op deze pagina lees je welke uitslagen je krijgt met een korte toelichting wat deze waarde betekent.

Uitslag van de metingen

 • Lengte
 • Gewicht
 • BMI
 • Middelomtrek     
 • Heupomtrek
 • Middel-heup ratio
 • Vetvrije massa
 • Bloeddruk
 • Hartslag in rust
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Longfunctie (Spirometrie)
  Indien afgenomen
bloeddruk meten

Uitslag van urinewaarden

 • Albumine
  Eiwit in de nieren
 • Creatinine
  Maat voor de werking van de nieren
 • Natrium
  Concentratie van natrium in de urine
 • Kalium
  Concentratie van kalium in de urine
 • Chloride
  Concentratie chloride in de urine

Uitslag van bloedwaarden

Bloedsuiker

 • Bloedglucose 
 • HbA1c
  Indicatie voor de gemiddelde hoeveelheid suiker in het bloed

Cholesterol

 • Totaal cholesterol
  Optelling van LDL en HDL cholesterol en triglyceriden             
 • HDL cholesterol
  'Goede’ cholesterol 
 • LDL cholesterol
  ‘Slechte’ cholesterol
 • Verhouding tussen totale en goede cholesterol (ratio)
 • Triglyceriden
  Bron en opslag van energie in het lichaam

Bloedbeeld

 • Hb (Hemoglobine)
  Eiwit dat je bloed rood kleurt en zuurstof vervoert naar de cellen
 • Hematocriet
  Volume van het bloed dat door rode bloedcellen wordt ingenomen
 • Erythrocyten
  Aantal rode bloedcellen
 • Leucocyten
  Aantal witte bloedcellen
 • Trombocyten
  Aantal bloedplaatjes
 • MCV
  Gemiddelde grootte van rode bloedcellen

Hartfunctie

 • Magnesium
  Concentratie magnesium in het bloed

Schildklierfunctie

 • TSH
  Indicatie hoe de schildklier functioneert
 • fT3
  Concentratie triiodothyronine (T3) in het bloed
 • fT4
  Concentratie thyroxine (T4) in het bloed

Leverfunctie

 • ASAT
  Concentratie aspartaat-amino-transferase in het bloed
 • ALAT
  Concentratie alanine-amino-transferase in het bloed

Nierfunctie

 • Creatinine
  Maat voor de werking van de nieren
 • eGFR
  Hoeveelheid urine dat de nieren p/min kunnen filteren/zuiveren

Geen volledige gezondheidscheck

Hoewel de uitslagen een indicatie geven van je gezondheid, is het geen volledige gezondheidscheck. Neem bij klachten daarom altijd contact op met je huisarts. De verrichte metingen kunnen een ziekte of aandoening nooit geheel uitsluiten of aantonen. Als er geen afwijkingen zijn geconstateerd, sluit dat een ziekte of aandoening niet uit. Omgekeerd geldt ook dat als er wel afwijkende waarden zijn gevonden, dit niet direct betekent dat er sprake is van een ziekte. Om daar zekerheid over te krijgen kan vervolgonderzoek nodig zijn. Je huisarts kan dit het beste inschatten.