Deelnemers

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

 

Telefoon: 050 - 36 11 113 (werkdagen van 8.00 - 17.00 uur)

Contactformulier

Researchers

Do you have a question regarding working with Lifelines? Please contact us, we're happy to help you.

Contact us

Pers

We voorzien media graag van informatie en we behandelen graag verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.

Stuur een e-mail

Het Lifelines NEXT - Borstkolfproject

Wat houdt het Lifelines NEXT – Borstkolfproject in?
Bij dit aanvullende onderzoek vragen wij Lifelines NEXT deelnemers om de Philips Avent 396/11 borstkolf te testen en eens in de zoveel tijd vragenlijsten in te vullen over het gebruik van de borstkolf en hun ervaring hiermee. Met deze aanvullende studie willen we onderzoeken of moeders langer borstvoeding willen of kunnen geven met de Philips Avent borstkolf, dan met borstkolven van andere merken of zonder het gebruik van een borstkolf. Onderzoekers zullen bijvoorbeeld kijken naar gebruikersgemak, comfort, de hoeveelheid gekolfde borstvoeding en hoe snel de borstvoeding op gang komt.

Het doel van het Lifelines NEXT – Borstkolfproject
Philips zal de resultaten van dit onderzoek gebruiken om borstkolfproducten verder te verbeteren. Hierdoor wordt het voor toekomstige moeders gemakkelijker om gedurende langere tijd borstvoeding te geven aan hun kindje. Verder onderzoeken we wat de relatie is tussen het gebruik van de borstkolf, de duur van het geven van borstvoeding en kwaliteit van leven in jonge gezinnen. Door mee te doen dragen deelnemers dus bij aan (onderzoek voor) een gezondere toekomst!

Privacy gewaarborgd
De verzamelde data wordt gebruikt voor gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling ten behoeve van gezondheidsbevordering. De afspraken over privacy zijn vastgesteld in een overeenkomst met alle betrokken partijen. Philips krijgt inzicht in de geanonimiseerde data op groepsniveau, gericht op de productontwikkeling. De data zijn dus nooit te herleiden naar de deelnemers. Daarmee is de bescherming van persoonsgegevens gegarandeerd.