Deelnemers

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

 

Telefoon: 050 - 36 11 113 (werkdagen van 8.00 - 17.00 uur)

Contactformulier

Researchers

Do you have a question regarding working with Lifelines? Please contact us, we're happy to help you.

Contact us

Pers

We voorzien media graag van informatie en we behandelen graag verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.

Stuur een e-mail

Het Lifelines NEXT – Gezondheidsbandstudie

Wat is de Lifelines NEXT – Gezondheidsbandstudie?
In de Lifelines NEXT - Gezondheidsbandstudie vragen we u als Lifelines NEXT deelnemer om zowel overdag als ‘s nachts een Philips Gezondheidsband te dragen. Daarnaast vragen wij u om de mobiele applicatie behorende bij de gezondheidsband op uw telefoon te downloaden en de vragen die hierin gesteld worden te beantwoorden.

Wat is het doel van Lifelines NEXT - Gezondheidsbandstudie?
Met de Lifelines NEXT - Gezondheidsbandstudie onderzoeken we welke medische factoren (zoals bloeddruk) en niet-medische factoren (zoals lichamelijke activiteit en slaapritme), en/of een combinatie hiervan invloed hebben op het verloop van de zwangerschap. Onderzoekers zullen de data gebruiken om voorspellende modellen te ontwikkelen, zodat in de toekomst zwangerschapsrisico’s op een vroegtijdig moment geïdentificeerd kunnen worden en geschikte preventieve en/of behandelende medicijnen en procedures voorgeschreven kunnen worden.

Privacy gewaarborgd
De verzamelde data wordt gebruikt voor gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling ten behoeve van gezondheidsbevordering. De afspraken over privacy zijn vastgesteld in een overeenkomst met alle betrokken partijen. Philips krijgt inzicht in de geanonimiseerde data op groepsniveau, gericht op de productontwikkeling. De data zijn dus nooit te herleiden naar de deelnemers. Daarmee is de bescherming van persoonsgegevens gegarandeerd.