onderzoek

Uw gegevens en lichaamsmaterialen zijn enorm waardevol. Onderzoekers kunnen daarmee heel verschillend onderzoek uitvoeren. 

onderzoek

onderzoek naar gezonder oud worden

Het doel van Lifelines is dat er zoveel mogelijk onderzoek gedaan wordt naar gezonder oud worden (healthy ageing). De gegevens en lichaamsmaterialen die we verzamelen zijn daarvoor enorm waardevol, hiermee  stellen we wetenschappers wereldwijd in staat onderzoek te doen. We doen reguliere en aanvullende onderzoeken.

Regulier onderzoek

De standaard dataverzameling van Lifelines vindt plaats tijdens de reguliere onderzoeksrondes. Van elke deelnemer verzamelen we gemiddeld om de vijf jaar data en materialen. Hiervoor heeft u een (of meerdere) van de Lifelines locaties bezocht. Tijdens deze onderzoeksrondes verzamelen we data uit:
- vragenlijsten over leefstijl, ziekten, stress, etc.
- lichaamsmaterialen waaronder urine, haar en bloed.
- metingen waaronder hartfilmpjes en bloeddruk.

Aanvullende onderzoeken

Onderzoekers kunnen Lifelines benaderen met een verzoek om bij de Lifelines-deelnemers een extra onderzoek te doen. Als Lifelines dit goedkeurt en u valt binnen de doelgroep van het onderzoek, wordt u bijvoorbeeld gevraagd om een aanvullende vragenlijst in te vullen of mee te werken aan de afname van extra lichaamsmaterialen. Hierover zult u vanuit Lifelines een uitnodiging ontvangen. Deze aanvullende onderzoeken staan los van de reguliere, vijfjaarlijkse onderzoeksrondes. Ook in deze gevallen krijgen de onderzoekers géén privacygegevens in handen.

Lopende aanvullende onderzoeken

Op dit moment worden enkele aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden zijn Lifelines NEXT wat zich richt op de ontwikkeling van baby’s, de Lifelines studie naar ADHD en onderzoek naar alles rondom Vrouwenzaken. Lees meer over: