Een leven lang bewegen dankzij Lifelines-data
 

Bekijk de online versie

Een leven lang bewegen dankzij Lifelines-data

 
 
 
 
Beste deelnemer,
 
Beste deelnemer,
 

Een prachtige zomer loopt richting zijn einde. Als manager Deelnemers & Organisatie zie ik dat er veel gebeurd is bij Lifelines in de zomermaanden. Onze organisatie is op alle vlakken druk bezig met de voorbereidingen voor de derde onderzoeksronde.

 
 
 

Samen met Certe maken we de locaties klaar voor de onderzoeken, we vernieuwen onze ICT systemen, we hebben het informatiemateriaal herzien en richten ons laboratorium opnieuw in. Alles om de derde onderzoeksronde soepel te laten verlopen, waarbij uw privacy en de kwaliteit van de verzamelde gegevens de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Ondertussen zijn de eerste deelnemers uitgenodigd voor de derde onderzoeksronde. Vanaf 2 oktober vinden de eerste bezoeken in Groningen, bij Certe aan het Damsterdiep plaats. Daarna volgen stapsgewijs andere locaties. U ontvangt vanzelf een uitnodiging van ons. In juli hebben we u informatie gestuurd staat over hoe de onderzoeksronde eruit komt te zien. Als u de nieuwsbrief gemist hebt, kunt u deze hier teruglezen.

We staan dus niet stil bij Lifelines. Deze zomer is ook nog eens ons hoofdkantoor verhuisd van Groningen naar Roden. Met racefietsen, stadsfietsen en e-bikes komen velen van ons tegenwoordig naar ons nieuwe onderkomen. Binnen Lifelines is er dus volop beweging. En dat is maar goed ook, want steeds meer onderzoek wijst op de positieve effecten van elk vorm van beweging. In deze nieuwsbrief lichten we drie onderzoeken uit die dankzij uw bijdrage tot stand zijn gekomen en waar beweging centraal staat. Ook zijn er weer nieuwe Lifelines-onderzoeken gestart die we graag bij u onder de aandacht brengen.

Veel leesplezier gewenst!

Marcel Bruinenberg
Manager Deelnemers & Organisatie

 
 
Een leven lang bewegen: drie onderzoeken
 

Voldoende beweging is al jaren een veel gehoord advies voor een gezond leven. Hoe beweging ziektes kan voorkomen én genezen zijn vragen waar veel onderzoekers zich over buigen. Ook met gebruik van Lifelines-data worden interessante onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van beweging op onze gezondheid. We lichten er drie  voor u uit. 

Benieuwd hoe de verzamelde data bij de onderzoekers terecht komt? Lees dan nog eens ‘De weg naar nieuwe kennis’. 

 
 
Onderzoek 1: PIE=M, bewegen als medicijn
 
Onderzoek 1: PIE=M, bewegen als medicijn
 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans op het krijgen (of verergeren) van een ziekte groter wordt wanneer iemand weinig beweegt. Daarom is het verrassend dat artsen beweging bijna nooit als medicijn voorschrijven. Projectgroep PIE=M onderzoekt waarom dat zo is en ontwikkelt een hulpmiddel waarmee artsen hun patiënten kunnen adviseren over beweging.

 
 
 

Dat hulpmiddel maakt gebruik van referentiewaarden, dit zijn vastgestelde waarden die bij bepaalde metingen als ‘normaal’ worden gezien. Omdat Lifelines veel metingen heeft gedaan bij een grote groep mensen, worden onze data gebruikt om deze 'normaalwaarden' vast te stellen. Het hulpmiddel dat PIE=M ontwikkelt is bedoeld voor artsen en helpt hen een persoonlijk beweegadvies voor de patiënt op maat op te stellen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van die waarden. Het hulpmiddel wordt momenteel getest bij verschillende afdelingen in het UMCG en VUmc Amsterdam. PIE=M wordt uitgevoerd in samenwerking met een netwerk van partners: de Hanzehogeschool Groningen, Het Huis voor de Sport Groningen, de gemeente Groningen, Het Amsterdam Institute of Sport Science, het Amsterdam Public Health Institute, Lifelines en het Kenniscentrum Sport.

De onderzoekers vertellen
In deze korte video vertellen de onderzoekers waarom artsen het soms lastig vinden om beweging als medicijn voor te schrijven en de mogelijke oplossingen. 

 
 
Onderzoek 2: bewegen bij (gezonde) obesitas
 
Onderzoek 2: bewegen bij (gezonde) obesitas
 

Lifelines-data van ongeveer 10.000 deelnemers is gebruikt bij een Europees onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van obesitas (wanneer een BMI hoger dan 30 is). Hierbij is data van tien databanken uit zeven verschillende landen gebruikt. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer één derde van de mensen met obesitas medisch en fysiek gezien gezond is.

 
 
 

Dat betekent dat diegene bijvoorbeeld geen hart- en vaatziekten heeft. Dit noemen we gezonde obesitas. Deze vorm van obesitas komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook is onderzocht welke factoren invloed hebben op het ontwikkelen van gezonde obesitas. Bij deze vrouwen is dat het eten van veel fruit, groenten en vis, in combinatie met regelmatig bewegen. Bij gezonde zwaarlijvige mannen was juist fanatiek sporten de beste voorspeller voor gezonde obesitas. Deze resultaten lijken specifiek te zijn voor de bevolking van Noord-Nederland. In vergelijking met verschillende Europese bevolkingsonderzoeken verschillen de percentages van deelnemers met gezonde obesitas nogal. Zo heeft binnen Lifelines 16% obesitas, terwijl dit percentage binnen de Duitse biobank KORA 26% is. 
Bron: The prevalence of metabolic syndrome and metabolically healthy obesity in Europe: a collaborative analysis of ten large cohort studies.

 
 
Onderzoek 3: Actief blijven tegen leververvetting
 
Onderzoek 3: Actief blijven tegen leververvetting
 

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat meer bewegen de kans op leververvetting vermindert. Leververvetting kan uiteindelijk leiden tot leverfalen, een levensbedreigende situatie. Omdat leverfalen levensbedreigend is, is het belangrijk om te kijken naar welke factoren tot minder leververvetting leiden.

 
 
 

De onderzoekers ontdekten op basis van Lifelines-data dat minder bewegen dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid nog altijd beter is dan helemaal niet bewegen. En dat wanneer mensen met leververvetting meer gaan bewegen, de leververvetting al snel zichtbaar vermindert. Het grootste effect werd gezien bij bewegen in de vrije tijd of naar het werk. Zware lichamelijke belasting tijdens het werk was niet gunstig. Het verband tussen fysieke activiteiten en een verminderde kans op leververvetting was het sterkst bij oudere mensen en mensen met diabetes. Mensen die een leven lang in beweging blijven ervaren daar dus voordeel van.
Bron: Physical Activity, Fatty Liver, and Glucose Metabolism Over the Life Course: The Lifelines Cohort

 
 
Nieuwe studies in de spotlight
 

Voor mannen: VESPER

In april jl. zijn we gestart met het uitnodigen van mannelijke deelnemers voor een onderzoek naar verscheidenheid in spermakwaliteit en testosteronwaarden (VESPER). Op dit moment is niet goed bekend wat een ‘normale’ spermakwaliteit en testosteronproductie eigenlijk is. Het doel van VESPER is het vastleggen van de verscheidenheid in de vruchtbaarheid en de productie van het ‘mannelijk hormoon’ testosteron in de algemene bevolking. Hiervoor werken we samen met het Expertisecentrum Late Effecten na Kanker van het Radboudumc te Nijmegen en de afdeling Voortplantingsgeneeskunde van het UMCG. In de komende jaren zal Lifelines regelmatig nieuwe uitnodigingen versturen voor dit onderzoek. Meer weten? Zie www.lifelines.nl/vesper.

Autistische trekken

In samenwerking met het Autism Research Centre in Cambridge starten we met een nieuw onderzoek naar bepaalde karaktertrekken die typerend zijn voor mensen met autisme. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen in mindere mate dergelijke karaktertrekken vertonen, zonder dat ze autistisch zijn. Door te meten hoe vaak verschillende ‘autistische trekken’ in de algemene bevolking voorkomen, kunnen de onderzoekers veel leren over de ziekte. Met al deze nieuwe kennis kunnen mensen met autisme en hun naasten in de toekomst namelijk sneller goede ondersteuning krijgen. Het onderzoek betreft een korte vragenlijst (5 minuten). U kunt voor deze studie alleen uitgenodigd worden, zelf opgeven is niet mogelijk. Meer weten over dit onderzoek? Zie www.lifelines.nl/autistischetrekken.

EyeLife
Glaucoom is een oogziekte die bij ongeveer twee op de honderd mensen van 55 jaar en ouder voorkomt. Komt glaucoom vaker voor bij bepaalde groepen en zou een toekomstig bevolkingsonderzoek zich op die groepen moeten richten? Deze vraag staat centraal bij het onderzoek van het UMCG genaamd EyeLife. Voor dit oogonderzoek worden 1600 Lifelines-deelnemers uitgenodigd, zelf opgeven is niet mogelijk. Als u deelneemt aan het onderzoek, vragen we u om een bezoek te brengen aan het UMCG voor een eenmalig oogonderzoek. We hopen dat u meedoet indien u wordt uitgenodigd. Meer informatie leest u op www.lifelines.nl/eyelife.

Het kan tijdelijk voorkomen dat een uitnodiging voor een onderzoek in de ongewenste e-mail terecht komt. Controleer daarom voor de zekerheid ook uw spamfolder.

 
 
ImaLife verwelkomt 6.000e deelnemer
 

In 2017 is het aanvullende onderzoek ImaLife gestart. ImaLife doet onderzoek naar hart- en vaatziekten, longkanker en chronische longziekten. Deze drie ziekten worden ook wel de BIG3 genoemd. De BIG3 zijn de voornaamste redenen van overlijden in Nederland. Om meer te weten te komen over het ontstaan en risicofactoren van deze ziekten is het ImaLife onderzoek gestart. Voor dit onderzoek worden verspreid over 3 jaar 12.000 Lifelines-deelnemers uitgenodigd. Op 18 juni jl. heeft Lifelines de 6000e ImaLife deelnemer gescand. Een mijlpaal die de helft van het te scannen deelnemers markeert!

 
 
 

We spraken de 6000e deelnemer Oege Smedinga, die eerlijk vertelde het leuk maar ook wel spannend te vinden. “Ik doe mee om iets te geven aan de wetenschap. Ik was nieuwsgierig naar hoe zo’n onderzoek in zijn werk gaat, maar wat als ze iets vinden dat niet goed is?” Een mooi artikel waarin hij en de onderzoeker aan het woord zijn staat op onze website. Lees hier het hele artikel. Alle deelnemers tot nu toe bedankt, op naar de volgende 6000!

 
 
 
Ervaringen bij NEXT van doktersassistente Fenny
 
 
 
 

Lifelines NEXT heeft haar 500e deelnemer welkom geheten,  een mijlpaal! Tegelijkertijd verwelkomen wij graag nog meer deelnemers. Dus bent u zwanger en woont u in Noord-Nederland? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen. U mag zich in elk stadium van uw zwangerschap aanmelden. Honderden (zwangere) Lifelines-deelnemers gingen u voor en sinds kort zijn ook niet-Lifelines-deelnemers van harte welkom. Benieuwd naar de ervaringen van doktersassistente Fenny? Lees hier meer

 
 
 
Hoofdkantoor Lifelines verhuisd
 
Hoofdkantoor Lifelines verhuisd
 

Deze zomer is het hoofdkantoor van Lifelines verhuisd van Groningen naar de Ceintuurbaan Noord in Roden. Dit was nodig omdat ons pand een nieuwe bestemming heeft gekregen. Sommige deelnemers zullen de locatie in Groningen kennen als bezoekerslocatie van de eerste en tweede onderzoeksrondes. Deelnemers in Groningen kunnen tijdens de komende onderzoeksronde terecht bij Certe aan het Damsterdiep 191. De locatie in Roden is geen onderzoekslocatie, alleen de bedrijfsvoering zit hier gehuisvest. De Lifestore, waar de lichaamsmaterialen zoals bloed en urine zijn opgeslagen, blijft in Groningen.