aanvullend onderzoek

Onderzoekers kunnen Lifelines benaderen met een verzoek om bij de Lifelines-deelnemers een extra onderzoek te doen

aanvullend onderzoek

aanvullend onderzoek

Onderzoekers kunnen Lifelines benaderen met een verzoek om bij de Lifelines-deelnemers een extra onderzoek te doen. Als Lifelines dit goedkeurt, wordt u bijvoorbeeld gevraagd om een aanvullende vragenlijst in te vullen of mee te werken aan de afname van extra lichaamsmaterialen. Hiervoor zult u vanuit Lifelines een uitnodiging ontvangen. Ook in deze gevallen krijgen de onderzoekers géén privacygegevens in handen.

Op dit moment worden enkele aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Lifelines NEXT-studie, en de Lifelines studie naar ADHD. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de studie

Lifelines NEXT

Lifelines NEXT richt zich op onderzoek naar de effecten van uiteenlopende factoren (bijvoorbeeld voeding, darmflora, sociale omgeving) op de ontwikkeling van baby’s. Daarnaast kijkt het onderzoek naar de samenhang daarvan met de vatbaarheid voor het ontstaan van chronische aandoeningen. Met Lifelines NEXT komt er kennis beschikbaar over welke factoren in de eerste levensjaren al een belangrijke invloed hebben op de gezondheid gedurende het hele leven. Hiervoor worden 1500 moeders en hun kind  gevold door het verzamelen van biomateriaal (o.a. bloed, ontlasting en moedermelk) en het invullen van vragenlijsten over o.a. de leefsituatie, gezondheid, leefstijl, voeding en relatie moeder - kind.

lees meer

ADHD

In het voorjaar van 2017 is Lifelines een onderzoek naar ADHD gestart. Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het UMCG willen met het onderzoek ADHD beter in kaart brengen en inzicht krijgen in de problemen die de stoornis met zich meebrengt.

lees meer

motoriek bij kinderen

In mei 2017 is er een nieuw aanvullend onderzoek gestart naar de motorische ontwikkeling bij kinderen. Onderzoekers van de afdeling kindergeneeskunde en kinderrevalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) (Beatrixoord) willen een beter beeld krijgen van kinderen die een zogeheten Developmental Coordination Disorder (DCD) ontwikkelen. DCD is verstoort de ontwikkeling van de motoriek. Ongeveer 5% tot 6% van de schoolgaande kinderen heeft last van DCD.

lees meer

ImaLife

In de ImaLife studie worden 12.000 Lifelines-deelnemers gevraagd een computer tomografie (CT) scan van hart en longen te laten maken. De onderzoekers hopen erachter te komen hoe eerder herkend kan worden of iemand op termijn chronische obstructieve longziekten, hart- en vaatziekten of longkanker ontwikkelt. Mogelijke vroege aanwijzingen voor deze ziekten zullen met de CT scans van de ImaLife deelnemers in kaart worden gebracht. Vervolgens zullen de onderzoekers beoordelen in hoeverre dit hoort bij normale veroudering.

lees meer

gezondheid van vrouwen

Met dit aanvullend onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van de menstruele cyclus, het gebruik van anticonceptie, een mogelijke zwangerschap en het verloop hiervan op de latere gezondheid van vrouw en kind. We zijn daarom geïnteresseerd in vrouwen tussen 18 en 45 jaar. 

lees meer